Aanmelden scholen niet meer nodig

Aanmelden scholen niet meer nodig

RANST – Begin 2018 werd vanuit de Vlaamse overheid gemeld dat vanaf schooljaar 2020-2021 het werken met een aanmeldsysteem voor inschrijvingen in de basisschool in voege zou treden.

“Sinds januari 2019 werkten de schepen van onderwijs en gemeentediensten samen met alle Ranstse scholen stevig door om de deadline te halen. Alles zat perfect op schema en zoals voorzien communiceerden we hierover begin november via Ranst Info,” zegt men bij de Gemeente Ranst.

“Bijna gelijktijdig met het verschijnen van de Ranst Info, besluit de minister van onderwijs, Ben Weyts, dat de inwerkingtreding van het inschrijvingsdecreet wordt uitgesteld.  Dit houdt concreet in dat het wettelijk kader ontbreekt om een aanmeldsysteem in te voeren.”

“Daarom beslisten we om het aanmeldsysteem uit te stellen en blijven de oude regels voor de inschrijvingen dus van kracht. De inschrijvingsmomenten zullen per school worden gecommuniceerd via hun eigen (school)website.”

De aangekondigde infosessie op 9 januari 2020 wordt hierdoor overbodig en gaat bijgevolg ook niet meer door.