Functies schepenen zijn bekend

Functies schepenen zijn bekend

VERKIEZINGEN 2018 – Het gaat snel in Ranst. Zondagavond sloten Groen en N-VA al een voorlopig akkoord en maandag kwamen de partijen al bij elkaar om de bevoegdheden te verdelen.

Zo krijgt kersvers burgemeester Johan De Ryck (N-VA) de functies klimaat, financiën, veiligheid, politie en brandweer achter zijn naam.

Eerste schepen Luc Redig zal ook optreden als ‘klimaatschepen’, een Groen programmapunt, die de klimaattoets op de bestuursbeslissingen zal toepassen.

Bekommernissen burgers aanpakken
“Op basis van veel gelijklopende programmapunten en de sterke wil om Ranst met een andere politieke cultuur te besturen, werden we het snel eens over een aantal krachtlijnen. Dat er een ander beleid komt op het vlak van ruimtelijke ordening en mobiliteit zal niemand verbazen,” zegt Luc Redig van Groen.

“Maar ook op andere beleidsdomeinen als inspraak en participatie, cultuur, financiën willen we voor een trendbreuk zorgen. Geen makkelijke opdracht, maar dit volledig nieuwe en ongebonden college heeft de rotsvaste overtuiging dat ze kan samenwerken op basis van vertrouwen, met als voornaamste doel de bekommernissen van de Ranstenaren aan te pakken.”

De verdeling:
Eerste schepen: Luc Redig (Groen) mobiliteit, ruimtelijke ordening en verkeersveiligheid en bestuursbeslissingen zal toepassen.
Tweede schepen: Leen Baeten (N-VA) sociale zaken
Derde schepen: Jan Dillen (N-VA) openbare werken, gebouwen, patrimonium en monumenten
Vierde schepen: Annelies Creten (Groen) onderwijs, cultuur, sport, jeugd en toerisme.

John Oliviers (N-VA) wordt de voorzitter vanaf 2019 van de gemeenteraad.

Ook de andere verkozenen Stefanie Gijsels, Joris Van Camp en Frans Marivoet van Groen zullen hun mandaat opnemen en een sterke fractie vormen binnen deze nieuwe meerderheid.