Gemeente Ranst zet nieuwe stappen in de aanpak van de mobiliteitsproblematiek

Gemeente Ranst zet nieuwe stappen in de aanpak van de mobiliteitsproblematiek

RANST/BROECHEM/EMBLEM/OELEGEM – In de inwonersbevraging van 2019 kwam de bezorgdheid rond de mobiliteit en verkeersveiligheid van de Ranstenaren sterk naar voor. “Het afgelopen jaar werden een aantal verkeersingrepen met o.a. proefopstellingen, fietsstraten, snelheidsbeperkingen en knippen van straten uitgevoerd,” zegt de gemeente Ranst.

Studie om verkeersproblemen op te lossen
“Het college van burgemeester en schepenen gaat twee verkeersstudies bestellen. Eén voor het centrum van de deelgemeente Ranst en één voor het centrum van Emblem en omgeving.”

“De studies zullen suggesties bevatten en oplossingen moeten aanreiken voor de aanpak van de verkeersproblemen in beide deelgemeenten. De resultaten van de studies verwachten we in het voorjaar van 2021. In samenspraak met de lokale bevolking zullen concrete ingrepen worden besproken en gerealiseerd.”

Zwaar verkeer weg uit Broechem dorp
“Rond de verkeersproblematiek in Broechem heeft het bestuur een plan uitgewerkt waarbij het zwaar verkeer uit de dorpskern zal worden geweerd. Het zal worden omgeleid, o.a. via de Bistweg, die gedeeltelijk eenrichtingsverkeer krijgt. In het centrum zal een tonnagebeperking worden ingevoerd,” zegt het gemeentebestuur van Ranst

Veiligheid met scholen verhogen
“Dit plan biedt geen allesomvattende oplossing voor de verkeersproblematiek in de dorpskern van Broechem, die door de drukke gewestweg  N116 wordt doorgesneden. Maar de veiligheid in het centrum, waar twee scholen zijn, zal verhogen. De aanleg van een omleidingsweg rond Broechem wordt verder onderzocht. Het plan zal worden besproken in een gemeenteraadscommissie en in september aan de gemeenteraad worden voorgelegd.”

Realisatie Maasweg en bushalte afrit
“Wat Oelegem betreft gaan de gesprekken rond de realisatie van de Maasweg en een bushalte aan het op- en afrittencomplex aan de E34 verder. Na de vervanging van de brug aan de Jozef Simonslaan, zal de verdere verkeersafwikkeling van en naar Wommelgem worden bekeken. Daarbij staan de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de dorpskern van Oelegem centraal.”