Nuttige nummers

Noodnummers

Ambulance – brandweer : Noodnummer 100
Politie: Noodnummer 101
Europees nummer (ziekenwagen, brandweer, politie): Noodnummer 112
Zonecommissariaat lokale politie: 03/485 65 11

Antigifcentrum: 070/245 245 of www.poisoncentre.be
Brandwondencentrum: 02/268 62 00 of www.noodnummer.be
Card stop: 070/344 344 of www.cardstop.be
Verloren identiteitskaart (DOC STOP): 0800/2123 2123
Child Focus: 116 00
Zelfmoordpreventie: 1813 of www.preventiezelfdoding.be of chat zelfmoord1813.be
Diabetes infolijn: 0800/96 333 of www.diabetes.be
Druglijn: 078/151 020 of www.druglijn.be
Meldpunt kindermishandeling: 1712 of www.1712.be
Meldpunt bejaardenmishandeling: 078/15 15 70 of www.ouderenmishandeling.be
Tele Onthaal (levensmoeilijkheden): 106 of www.tele-onthaal.be

Wachtdiensten

Huisarts van wacht: 0900/10512 of www.mediawacht.be
Apotheek van wacht: 0900/10500 of www.apotheek.be
Tandarts van wacht: 0903/39969 of www.tandarts.be
Orthodontie: 070/222 088
Paradontologie: 070/222 125

AWW Wachtdienst: 03/244 05 44
Gasreuk: 0800/65065 (of via 100)
Elektriciteit + gas: 078/35 35 00 (netbeheerder Iveka)
Defecte straatverlichting: 0800/63535 of www.straatlampen.be
Noteer vooraf de nummer op de paal
Het Rode Kruis Vlaanderen: 105 of www.rodekruis.be
Vlaamse Kruis: 015/276 100 of www.hetvlaamsekruis.be
Vlaamse wegentelefoon: 0800/122 66 of www.wegenenverkeer.be
Mutas: 02/272 09 00
Voorheen Eurocross (ongeval of ziekte in het buitenland)