Open VLD Ranst bespreekt morgen audit op partijbestuur

Open VLD Ranst bespreekt morgen audit op partijbestuur

RANST – Naar aanleiding van het bericht van GVA en de gemeente Ranst heeft Open VLD Ranst nu ook gereageerd.

“Maandag 26 augustus werd er een extra gemeenteraad bijeen geroepen om de forensische audit van onze gemeente te bespreken. Zulk een forensische audit onderzoekt specifiek of er fraude is in een bepaalde organisatie,” zegt de partij. “De aanzet tot een forensische audit is een melding van onregelmatigheden. Deze audit is nu afgerond en enkele auditoren van Audit Vlaanderen kwamen maandag hun bevindingen aan de voltallige gemeenteraad toelichten.”

Geschrokken door 2 namen van partij
“Omdat we geschrokken zijn dat twee mandatarissen van onze partij vernoemd worden in deze audit hebben we meteen beslist om het partijbestuur bijeen te roepen om dit dossier verder te bespreken. Deze bestuursvergadering zal donderdag 29 augustus plaatsvinden en aansluitend zullen we verder een standpunt innemen.”

Belangenvermenging vorig bestuur komt aan het licht

Gemeente Ranst geeft meer info over audit vorig bestuur: