10 vragen aan… Luc Redig (Groen)

10 vragen aan… Luc Redig (Groen)

RANST – Regioranst.be stelde afgelopen maanden per mail ’10 vragen aan’ alle gemeenteraadsleden. De reeks ’10 vragen aan…’, zal elke zaterdagochtend online staan, ideaal om bij een lekker kop koffie en boterham wat lectuur te hebben om het weekend te starten.Wie?
 Luc Redig(Groen)
Functie?
Gemeenteraadslid
Jaarlijks brutoloon als gemeenteraadslid: zitpenning van maximum 120 euro/gemeenteraad
Betalende mandaten: geen info
Beroep: Medewerker Ecohuis Antwerpen

 


Wat doet u in het dagelijkse leven?

“Ik ben verantwoordelijk voor de publiekswerking in het EcoHuis Antwerpen. Dat wil zeggen groepen ontvangen en rondleiden, workshops voor scholen geven, vrijwilligers aanspreken en opleiden.”

Op welke realisering bent u het meeste tevreden de afgelopen legislatuur?

“Als kleine oppositiepartij, met slechts twee verkozenen, zijn we er wel in geslaagd dit bestuur regelmatig te confronteren met missers en bij te sturen waar mogelijk. Fietsstraten en speelstraten, ooit door dit zelfde bestuur weggehoond als niet-realiseerbaar, werden ondertussen wel ingevoerd. Het terugbrengen van de snelheid op een paar zeer concrete plaatsen en het voorkomen van het kappen van bomen. De redding van de gemeentelijke basisschool van Ranst is er mede door onze inspanningen gekomen. Door heel actief, maar positief oppositie te voeren weet dit bestuur heel goed dat het niet zomaar met alles wegkomt.”


Wat is de sterkte van uw partij en wat wil u nog bereiken in de toekomst?
“De sterkte van onze partij is dat onze thema’s aansluiten bij wat deze gemeente echt nodig heeft. Onze standpunten, die ook heel duidelijk worden verwoord op onze website, zijn altijd concreet en realistisch. Het is dan ook logisch dat het realiseren van onze visie is wat we in de toekomst willen bereiken. En dat is – na bijna 12 jaar stilstand – dringend nodig.”

 

Wat kan er nog beter in onze gemeente?

 “Heel veel! De verkeersveiligheid op onze hoofdwegen, in onze dorpskernen en schoolomgevingen is beneden alle peil. De auto is nog altijd baas en fietsen en fietspaden zijn voor het huidige bestuur niet prioritair. De laatste jaren werd geen meter nieuw fietspad aangelegd. Er worden te veel bomen gekapt en er is geen respect voor het patrimonium. Regels zouden voor iedereen moeten gelden. Er wordt geen aandacht besteed aan de waar we naartoe willen met onze gemeente. Ranst bungelt te veel achteraan in het peloton, de trein naar de toekomst is al lang vertrokken. Tijd om er toch nog op te springen.”

Wat is uw favoriete plek in onze gemeente?

 “Mijn tuin op een zonnige voorjaarsdag.”

Wat is uw favoriete gerecht?

 “Alles wat een Italiaanse Mama op tafel zet.”

Welk talent had u graag gehad?

“Het talent om geduldig te blijven, ook al wordt de grootste onzin verteld, mensen onrecht aangedaan en leugens waarheid worden als je ze maar lang genoeg herhaalt.”

Welke hobby beoefent u?

“Ik ben actief muzikant. Soms probeer ik politiek ook als hobby te zien… dat helpt je relativeren.”

Wat zou u zeker nog eens willen doen in uw leven?

 “De huidige meerderheid Open VLD-CD&V mee helpen breken. Daar gaan veel mensen beter van worden.”

Wat is uw favoriete vakantiebestemming?
“Italië, van noord tot zuid.”