10 vragen aan … N-VA Ranst

10 vragen aan … N-VA Ranst

RANST – Regioranst.be stelde afgelopen maanden per mail ’10 vragen aan’ alle gemeenteraadsleden. De reeks ’10 vragen aan…’, zal elke zaterdagochtend online staan, ideaal om bij een lekker kop koffie en boterham wat lectuur te hebben om het weekend te starten.


Wie? N-VA Ranst
Functie?
9 gemeenteraadsleden in de gemeenteraad
Jaarlijks brutoloon als gemeenteraadslid: zitpenning van maximum 120 euro/gemeenteraad
Betalende mandaten:
geen info

Beroep: Niet van toepassing


Johan De Ryck van N-VA stond ons te woord in naam van de partij.
“N-VA Ranst werkt graag mee aan artikels ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Wij hebben de gewoonte om vooraleer een standpunt in te nemen dit te bespreken op een bestuursvergadering,” laat N-VA weten op de 10 persoonlijke vragen aan gemeenteraadsleden.

“Verder is het zo dat wij nog volop bezig zijn aan de samenstelling van onze lijst en wij op dit ogenblik nog niet kunnen melden wie er op de lijst zal staan. Wij zijn verplicht om ons te houden aan de statutaire bepalingen van N-VA alvorens wij kunnen communiceren over de samenstelling van de lijst. Om die redenen hebben de N-VA gemeenteraadsleden beslist om enkel te antwoorden op de politieke vragen.”

Op welke realisering bent u het meeste tevreden de afgelopen legislatuur?
“Een van de belangrijkste realisaties van N-VA Ranst is dat onder druk van onze mandatarissen het gemeentebestuur haar plannen om de Gemeentelijke Lagere School ‘De Knipoog’ te laten overnemen door de Vrije Basisschool moest opbergen in 2015. Het inrichten van basisonderwijs is voor N-VA een kerntaak van de gemeente.

Het feit dat er nood was en is aan gemeentelijk onderwijs blijkt nu overduidelijk uit het feit dat er in 2017 onmiddellijk gestart is met twee kleuterklassen in plaats van één.”

Wat is de sterkte van uw partij en wat wil u nog bereiken in de toekomst?
“Vanuit de oppositie hebben wij duidelijk gemaakt dat het tijd is voor verandering in Ranst. Er moet definitief een einde komen aan de vastgeroeste gewoontes van ons kent ons.

N-VA Ranst streeft ernaar om ervoor te zorgen dat de geldende regels eenvoudig en duidelijk zijn voor iedereen. Enkel op die manier kunnen de regels zonder uitzonderingen consequent en strikt toegepast worden.”

Wat kan er nog beter in onze gemeente?
“Veiligheid en leefbaarheid gaan absoluut voor op doorstroming. Daarom moeten de gemeentewegen goed onderhouden worden met aandacht voor berijdbare fietspaden. De wettelijk verplichting om trage wegen te onderhouden en open te houden moet nageleefd worden.

Om het behoud van het landelijke karakter van onze gemeente te waarborgen moeten de  bouwvoorschriften aangepast worden.”