40.000 euro voor trage wegen in regio Lier

40.000 euro voor trage wegen in regio Lier

LIER – Provincie Antwerpen voorziet 40.000 euro voor 8 projecten rond trage wegen. De middelen worden toegekend aan Regionaal Landschap Rivierenland, Kleine en Grote Nete en Schelde-Durme in Westerlo, Lier, Zwijndrecht en Lille. Zij zullen zowel de inventarisatie als het herstel van de trage wegen aanpakken.

“Trage wegen zijn dankbare lijnen in het landschap om rond te werken dankzij hun verbindende karakter tussen mens en natuur. Trage wegen bieden immers heel wat voordelen: de lucht is er gezonder, er is minder fijn stof en regelmatig bewegen en contact met groen is daarnaast goed voor de fysieke en mentale gezondheid. Trage wegen leveren ook een waardevolle bijdrage aan de biodiversiteit in een landschap,” zegt edeputeerde Rik Röttger. “Kortom: niet onlogisch dat we hier in investeren.”

De provincie Antwerpen wil steden en gemeenten ondersteunen bij het inventariseren en herwaarderen van trage wegen op hun grondgebied. Ze zet vooral in op verbindingen over de grenzen heen. Per deelgebied subsidieert de provincie Antwerpen 5.000 euro aan de regionale organisaties. Elk gemeentebestuur betaalt daarbovenop ook nog eens 2.500 euro per deelgebied.