Aanpassing aan politiebesluiten provincie Antwerpen

Aanpassing aan politiebesluiten provincie Antwerpen

Vanaf vandaag zijn er enkele aanpassingen aan de politiebesluiten met aanvullende maatregelen die eerder genomen werden door gouverneur Cathy Berx in de strijd tegen het coronavirus Covid-19.  Zo werd het eerdere politiebesluit over de mond-neusmaskers van  1 oktober 2020 aangepast en geactualiseerd in functie van het recente Ministerieel Besluit van 28 november 2020.  Verder werd het politiebesluit van 9 november over het verbod op kerstmarkten en evenementen tot en met 31 januari 2021 in provincie Antwerpen opgeheven, een beslissing die genomen werd op basis van de aangepaste maatregelen in het Ministerieel Besluit van 28 november 2020.

Politiebesluit mond-neusmaskers
Op 1 oktober 2020 tekende gouverneur Cathy Berx een politiebesluit over het dragen van mond-neusmaskers in de provincie Antwerpen.  Doel van dat besluit  was om duidelijke, uniforme en duurzame regels over het dragen van mond-neusmaskers in de provincie Antwerpen vast te leggen.  Dit besluit werd nu in functie van het zopas verschenen Ministerieel Besluit van 28 november aangepast en geactualiseerd.  Deze aanpassingen zijn formeel van aard: de locaties waar het dragen van een mond-neusmasker verplicht is, werden aangepast aan de inhoud van de maatregelen uit het MB.  Ook de verwijzing naar het nieuwe MB van 28 november werd opgenomen, dit om de correcte rechtsgrond van het politiebesluit op te nemen.

Opheffing politiebesluit ‘kerstmarkten en evenementen’ van 9 november
Gisteren tekende gouverneur Cathy Berx een politiebesluit dat het eerdere politiebesluit van 9 november over het verbod op kerstmarkten en evenementen tot 31 januari 2021 in provincie Antwerpen, opheft. Waar het vorige Ministerieel Besluit van 28 oktober een verbod op kerstmarkten en winterdorpen tot 13 december bevatte, bevat het nieuwe Ministerieel Besluit een formeel verbod op kerstmarkten en winterdorpen tot 15 januari, geldig in het hele land.  Na overleg met de Provinciale Crisiscel besliste gouverneur Cathy Berx om de maatregelen in provincie Antwerpen in overeenstemming te brengen met deze federale maatregelen.   Daardoor verandert ook de  einddatum op het verbod voor het organiseren van kerstmarkten en winterdorpen in provincie Antwerpen van  31 januari naar 15 januari.    

Dit opheffingsbesluit draagt bij tot de eenvormigheid en duidelijkheid van de maatregelen voor zowel onze burgers als onze besturen.  Ook krijgen de inwoners van de provincie Antwerpen zo eenzelfde perspectief als elders.  Bovendien zullen zowel de Provinciale Crisiscel als het Overlegcomité de situatie en de cijfers grondig blijven monitoren, en kunnen de maatregelen al dan niet lokaal worden bijgestuurd wanneer dat nodig zou blijken. 

“Ik ben tevreden dat er ook op federaal niveau een verbod op kerstmarkten en winterdorpen tot twee weken na de eindejaarsperiode wordt ingevoerd. Bij het begin van de maand november was het voor de Provinciale Crisiscel en onze lokale besturen al snel duidelijk dat, gezien de epidemiologische situatie en het snel stijgende aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, kerstmarken en winterhappenings en dergelijke nog niet wenselijk zouden zijn tijdens de kerstvakantie of in de periode vlak erna.  Het zou te veel mensen te snel weer bij elkaar brengen.  Om heldere en duidelijke richtlijnen te geven aan enerzijds de vele organistoren van kerstmarkten en winterdorpen en anderzijds ook aan onze lokale besturen die heel aanvragen kregen voor het organiseren van zulke kerstinitiatieven, voerden we toen in overleg met de burgemeesters het politiebesluit op 9 november in,” zegt Gouverneur Cathy Berx: