Achterstraat en Kerkstraat enkelrichting

Achterstraat en Kerkstraat enkelrichting

OELEGEM – Het op- en afrittencomplex in Oelegem is één van de weinige, zo niet het enige in Vlaanderen, dat rechtstreeks uitkomt op een gemeenteweg, die niet echt uitgerust is om veel zwaar verkeer te verwerken. Wanneer de snelweg dichtslibt (dagelijks) zoekt het verkeer zich een weg via het lokale wegennet. Om te verhinderen dat het verkeer doorheen de dorpskern van Oelegem richting Wijnegem blijft rijden en de dorpskern onleefbaar maakt, neemt het gemeentebestuur en aantal maatregelen.

In een eerste fase mag het verkeer dat van de Zandhovensteenweg komt, het centrum niet meer inrijden aan de rotonde. Dit gebeurt met een proefopstelling, die eind augustus 2019 werd ingevoerd. De Kerkstraat en de Achterstraat worden enkelrichting richting de rotonde aan de Zandhovensteenweg. Zo wordt het doorgaand verkeer tijdens de ochtendspits geweerd uit de dorpskern. Het doorgaand verkeer kan via de Vaartstraat en het industrieterrein langsheen de Ter Stratenweg rijden.

Deze ingrepen zullen onvermijdelijk meer verkeer naar de Vaartstraat leiden. Dit gebeurt in afwachting van de realisatie van de nieuwe verbindingsweg tussen de rotonde aan de Oelegemsesteenweg en de Ter Stratenweg. Hierdoor zou het gedeelte van de Vaartstraat tussen de Oelegemsesteenweg en het Albertkanaal volledig ontlast worden van alle (vracht)verkeer. Het bestuur stelt alles in het werk om deze nieuwe verbindingsweg te realiseren.