Bepaal mee het sportbeleid in Ranst

Bepaal mee het sportbeleid in Ranst

In dit plan moet de gemeente neerschrijven wat ze de komende jaren wil doen voor sporters, clubs, medewerkers en andere sportmateries.

“Een goed sportbeleid is erop gericht zoveel mogelijk mensen in kwaliteitsvolle omstandigheden te laten sporten. Ook de wensen en behoeften van jullie zijn hierbij van belang,” zegt de sportdienst van Ranst.

Om een betere kijk te krijgen op het sportieve gedrag, meningen en/of wensen van de inwoners kan men deelnemen aan een korte vragenlijst: klik hier en help de sportdienst.