Beperkte toelating feestvuurwerk nieuwjaarsnacht in Stad Lier

Beperkte toelating feestvuurwerk nieuwjaarsnacht in Stad Lier

LIER – Zoals in het politiereglement staat is het in de stad Lier verboden vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen. Ook wensballonnen oplaten is verboden.

Tijdens nieuwjaarsnacht mag je, uitzonderlijk zonder voorafgaande toelating, wel feestvuurwerk afsteken van 0 tot 1 uur, maar niet overal! Op Grote Markt, Zimmerplein, Eikelstraat, alle voetpaden, de rijweg en binnen een straal van 10 meter rond bebouwing mag dit ook op nieuwjaarsnacht NIET. Feestvuurwerk is vuurwerk dat bestemd is voor gebruik door particulieren en in België vrij mag verkocht worden aan personen vanaf 16 jaar.

Vergeet niet dat het afsteken van vuurwerk altijd gevaarlijk is. Het zorgt voor hinder en brandgevaar in de onmiddellijke omgeving. Kleine kinderen, honden en paarden zijn geen fan van vuurwerk. Denk ook aan je eigen veiligheid als je vuurwerk afsteekt tijdens de nieuwjaarsnacht.

Bekijk hier het politiereglement van de stad Lier.