Bezoekersnamiddag in Fort Oelegem op 11 juli 2021

Bezoekersnamiddag in Fort Oelegem op 11 juli 2021

OELEGEM – Het fort van Oelegem in de Antwerpse Voorkempen is het laatst gebouwde en belangrijkste fort uit de buitenste fortengordel rond Antwerpen. Het werd net voor de Eerste Wereldoorlog opgetrokken, het beschikte over diverse kanonnentorens en het kostte de belastingbetalers van toen omgerekend 18 miljoen euro.

Aan de zogenaamde Slag om Antwerpen (september – oktober 1914) nam het maar een week deel en het kwam redelijk ongerept uit de oorlog.

Na de Tweede Wereldoorlog werd dat dure gebouwencomplex aan verval prijsgegeven en geleidelijk ontstond er een situatie die vleermuizen zoeken voor hun winterslaap: duisternis, 100% vochtigheid en een grottemperatuur.

Die situatie bewoog de jongerenvereniging voor natuur en milieu Natuur 2000 ertoe om het fort anno 1984 terwille van de vleermuizen in beheer te nemen.

Tijdens de overwinteringsperiode (oktober-april) worden de fortgebouwen aan de vleermuizen gelaten. Door een aangepast beheer groeide Fort Oelegem op 35 jaar uit tot de belangrijkste vleermuizenoverwinteringsplek van Vlaanderen. Begin dit jaar werd het Vlaams vleermuizenrecord verbroken: men  telde 1481 vleermuizen! In mei-september verlaten de vliegende insecteneters het fort en in die periode gebruikt Natuur 2000 het monument en de omgevende natuur voor cultuur- en natuureducatie. Jaarlijks bezoeken honderdengeïnteresseerden (jong en oud) het fort onder leiding van verschillende enthousiaste en deskundigegidsen. U kunt er op zondag 11 juli tussen 13u00 en 16u00 deelnemen aan een korte rondleiding en de gebouwen daarna op eigen houtje verkennen.

Mee info & inschrijven kan via mail op info@fortoelegem.be of telefonisch via 0475/29 04 87. Inschrijven is verplicht, het dragen van een mondneusmasker ook voor iedereen. Er zal desinfecterende handgelaanwezig zijn. We raden aan om waterdicht schoeisel en warme kledij te dragen alsook een goede zaklamp mee te brengen.