Hoe werkt een BIN?

Het is zeer belangrijk te benadrukken dat een BuurtInformatieNetwerk niet mag gezien worden als een vervangingspunt van meldingen naar de politie toe. Het is ook absoluut niet de bedoeling dat men als burger begint te patrouilleren of bewaken.

Dus blijft de stelregel als goede burger gelden, dat als men iets abnormaals opmerkt of er is iets gebeurd: Bel 101! De politiedienst evalueert steeds de informatie en neemt de nodige maatregelen. Indien er door de politie geoordeeld wordt dat er voor de burgers nuttige informatie is vanuit het onderzoek of de melding, dan start het BIN-netwerk op. Het bericht wordt verspreid aan alle BIN-leden. Dit gebeurt via een gesproken bericht op het door u opgegeven telefoonnummer (bij voorkeur gsm). De informatie wordt op deze manier vlug en doeltreffend verspreid en nodigt uit tot preventie, waakzaamheid en opmerkzaamheid.

Hoe werk je aan een BIN-veiligheid?
1. Door abnormale waarnemingen of gedragingen snel en goed te melden aan de politie.

Als een BIN­-lid een verdachte situatie of gedrag in de buurt opmerkt, verwittigt hij/ zij de politie via het noodnummer 101.

De politie gaat na wat er aan de hand is. Ze kan één of meerdere patrouilles aansturen naar de verdachte toestand en zal beoordelen of het nuttig is om het buurtinformatienetwerk op te starten. Het beoordelen en beheren van de informatie komt enkel de politiediensten toe. De coördinatoren zijn de tussenpersonen.

Een collectieve waakzaamheid. Wanneer de politie oordeelt dat de toestand of feiten van aard zijn om het netwerk op te starten, wordt via de telefoon (vast toestel of gsm volgens de keuze van het BIN-lid), een BIN-bericht verspreid. In dit bericht geeft de politie een korte beschrijving van wat er gaande is en geeft eventueel aanbevelingen naar de BIN-leden.

De BIN-leden voeren de aanbevelingen uit en verwittigen de politie wanneer ze iets verdacht opmerken. De politie (en alleen zij) sporen verdachte personen of voertuigen op. Nadien kan ze feedback geven aan de BIN-coördinator. Het BIN is absoluut geen buurtwacht die patrouille gaan uitvoeren, maar zijn aandachtige buurtbewoners. De BIN-leden kunnen geen politionele taken op zich nemen of optreden in naam van de politiediensten.

Hoe melden aan politie?
Hoe sneller we melding maken, hoe doeltreffender.

Een directe telefonische melding is optimaal: je hebt dadelijk contact met de politie die met jouw informatie iets kan doen en actie kan ondernemen.

Zo nodig kunnen ze je om verduidelijking vragen of je advies geven.

Voor dringende gevallen bel je onmiddellijk noodnummer 101. Uw oproep wordt automatisch geregistreerd en overgemaakt aan de lokale politie die je melding onmiddellijk zal opvolgen.

Voor niet-dringende meldingen neem je telefonisch contact met het zonecommissariaat via het telefoonnummer 03/485 65 11.

Lokale Politie ZARA
Commissaris BILLIET Didier
Gustaaf Peetersstraat 7
2520 Ranst
Tel.: 03/485 65 11
Email: politiezara@skynet.be
Web: www.politiezara.be

Wat melden aan de politie?
Je kent zeer goed uw buurt, de omgeving, je gemeente. Je zal dus snel abnormale situaties van personen, voertuigen of gedragingen opmerken.

Durf dit te vertellen aan de politie, ze kunnen hier professioneel mee omgaan en verder nazoeken of deze gedragingen of vaststellingen ook verdacht zijn. Zo kan de politie snel onveilige situaties detecteren en voorkomen.

Soms zal een melding die u van de Politie ontvangt je om extra waakzaamheid en opmerkzaamheid uitnodigen. Je feedback op deze berichten is zeer belangrijk. Het kan een heel belangrijk puzzelstukje zijn in het werk van de politie.

Liever te veel melden, dan te laat of te weinig melden !!!

2. Door informatie van de politie te ontvangen, te beluisteren en aan preventie te doen.

De politie beschikt over veel en nuttige informatie omtrent veiligheid en situaties die deze veiligheid beïnvloeden.

Via het BIN kan de Politie aan alle leden snel nuttige berichten sturen. Deze berichten zullen ons oproepen om snel opmerkzaam en preventief te zijn.

Dringende berichten worden altijd telefonisch verzonden. Je kan kiezen om deze te ontvangen op het vast toestel of op gsm en je bepaalt de timing per toestel. Na ontvangst geef je bevestiging van ontvangst, dan volgt er geen herhaling van deze oproep.

De politie kan in deze berichtgeving een boodschap meegeven (bv gelieve nazicht te doen of alle deuren en ramen gesloten zijn of vragen om de buitenverlichting aan te steken). Als BIN-­lid voeren we als het kan, deze boodschap uit.

De ingesproken boodschap kan later worden aangevuld met een uitgebreider e-mail bericht. Ook wanneer een bericht minder dringend is, zal dit bericht met een e-mail doorgestuurd worden.

Preventieberichten worden altijd per mail doorgestuurd. Heb je geen e-­mail adres. Geen nood, de stuurgroep zal ervoor zorgen dat je een papieren versie zal ontvangen.

Wil je reageren op deze berichten dan doe je dit dadelijk door te telefoneren naar de politie. Antwoorden via een ‘reply’ geeft dus geen resultaat.

3. Door deze positieve aandacht voor veiligheid bij anderen te promoten.

Praat met buren, wijkbewoners of vrienden over het nut van het buurtinformatie-netwerk en zet hen aan om aan te sluiten.

Een collectieve waakzaamheid zal de crimineel ontmoedigen om verder te gaan met het plegen van feiten.