Wat is een BIN?

1779526136In een buurtinformatienetwerk, kortweg BIN, werken we gestructureerd samen met de politie en de lokale overheid en houden we elkaar op de hoogte van wat er gebeurt in de wijk.

De samenwerking zorgt in onze samenleving voor meer veiligheid en respect. Het probeert de burger meer te gaan betrekken bij het melden van informatie in een georganiseerd schema.

Daarnaast is er een eenvoudig engagement om te helpen aan preventie en communicatie. Burgers zijn geen spionnen en worden niet ingezet in actieve patrouilles. Enkel een waakzaam oog is vereist.

De uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel. Zo zorgen we samen voor goede kwaliteiten in onze samenleving.

Wat is het doel:
– het algemene veiligheidsgevoel te verhogen;
– de sociale controle te bevorderen;
– het belang van preventie te verspreiden.