Bouwelsesteenweg onderbroken voor snoeiwerken in week van 25 juli

Bouwelsesteenweg onderbroken voor snoeiwerken in week van 25 juli

NIJLEN – Tijdens de laatste week van het bouwverlof, de week van 25 tot 29 juli, zal de Bouwelsesteenweg afgesloten worden voor alle verkeer. Die week vinden er in opdracht van de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) dringende snoeiwerken plaats aan de grote bomen die langs de rijweg staan. De gemeente is niet de opdrachtgever omdat de N13 geen gemeenteweg is. De werken en de omleidingen zullen aangeduid worden op de E313, de ring rond Lier en in de centra van Kessel en Nijlen.

Langsheen de N13 (Bouwelsesteenweg) in Nijlen tussen het kruispunt met de Grobbendonkseweg en de gemeentegrens met Grobbendonk staan hoogstammige eiken tussen de rijbaan en fietspad. Door de aanleg van het fietspad enkele jaren geleden zijn veel van deze bomen jammer genoeg beschadigd geraakt. Daardoor ondervinden veel bomen ernstige gezondheidsproblemen. Dat vertaalt zich in dode takken in de kruin. Om de veiligheid van de weggebruiker te vrijwaren, zal AWV in afwachting van een definitieve oplossing het dode hout wegnemen. Op langere termijn zullen de bomen die onherstelbaar beschadigd zijn, gerooid moeten worden. Een deel van deze bomen zal, op plaatsen waar het levensvatbaar is, vervangen worden door nieuwe exemplaren.

Verkeershinder: geen doorgaand verkeer mogelijk!
Er wordt gewerkt met een mobiele werf die zo’n 100 m lang is en de volledige wegbreedte in beslag neemt. Deze werf verplaatst zich in de zone tussen het kruispunt met de Grobbendonkseweg en de Grensstraat. Om vlot en veilig te werken wordt de N13 volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers volgen een lokale omleiding via de Grobbendonkseweg, de Sperwerlaan en de Heidelaan. Verkeer komende van de E313 rijdt om via afrit Massenhoven (afrit 19), de N14 en de N116 (Broechemsesteenweg). Vanuit Lier wordt de omgekeerde route gevolgd om in Grobbendonk (afrit 20) de E313 te verlaten.