Broechem wordt ook Veerkrachtig Dorp

Broechem wordt ook Veerkrachtig Dorp

BROECHEM – Een dorp is niet alleen de plaats waar we wonen. We werken er, gaan er naar school, we doen er boodschappen en we gaan er sporten of ontspannen. Kortom, we groeien er op en worden er oud, we maken en ontmoeten er onze vrienden, familie en buren. We rijden of fietsen er elke dag. 

Onze dorpen zijn aan het veranderen en dat biedt kansen en nieuwe uitdagingen. Met het project Veerkrachtige Dorpen gaat de provincie Antwerpen samen met de inwoners uit het dorp op zoek naar acties om  onze dorpen nog aangenamer te maken.

Communicatie en startmoment Broechem 
Op zaterdag 21 augustus 2021 vindt er van 14 tot 17 uur een communicatiemoment plaats rond de start van Veerkrachtig Broechem. 

We plooien ons tentje open op het kerkplein in Broechem. De Broechemnaar krijgt dan alvast een woordje uitleg over het project Veerkrachtige dorpen. Een reuzenbasket, springkasteel en klimtoren zorgen voor de prettige omkadering.

Donderdag 9 september 2021 geven we dan het echte startschot.

Het project Veerkrachtige Dorpen focust op de ideeën van de inwoners voor de toekomst  en hoe die omgezet kunnen worden in concrete acties. We willen graag, via participatieve sessies, de inwoners van Broechem betrekken bij het ontwikkelen van initiatieven en projecten in hun dorp. Knelpunten worden daarbij blootgelegd, maar ruimen snel plaats voor kansen en nieuwe uitdagingen. “Wat goed is behouden we. Wat beter kan, wordt aangepakt.”  

Veerkrachtig Broechem 

Na het startmoment op 9 september 2021 wordt er in verschillende fases een dorpsvisie voor Broechem ontwikkeld.

30 september 2021:       wat zijn de noden van het dorp?

21 oktober 2021:             droom mee over de toekomst van Broechem

18 november 2021:        van droom naar actie

9 december 2021:           kiezen van prioriteiten

Iedere Broechemnaar is welkom bij deze inspraaksessies en kan kiezen welke sessies hij/zij bijwoont. De sessies vinden plaats in cc den Boomgaard (Antwerpsesteenweg 43, 2520 Ranst).

Meer info: