Brug over E313 blijft afgesloten na spoedberaad

Brug over E313 blijft afgesloten na spoedberaad

WOMMELGEM – Eind december werd de brug van de Wijnegemsteenweg, over de E313, afgesloten nadat er stukken beton naar beneden waren gekomen. Na bijkomende inspectie en analyse door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het departement Mobiliteit en Openbare Werken, besliste AWV om deze maatregel definitief te maken. Verdere belasting van de brug zou te veel veiligheidsrisico’s inhouden.

Een onvoorziene situatie voor het lokaal bestuur die in combinatie met de werken aan de rotonde druk legt op de mobiliteit in de gemeente. Met spoed kwamen alle betrokken partijen samen. Er worden enkele maatregelen genomen om enerzijds een veilige ontsluiting van de industriezone te verkrijgen en anderzijds ten volle in te zetten op veiligheid in de straten van de omleidingen.

Huidige situatie Wijnegemsteenweg
De brug aan de Wijnegemsteenweg is definitief gesloten. Voetgangers, fietsers, speedelecs en brommers klasse A en B kunnen de brug nog wel gebruiken.

Huidige situatie Doornaardstraat

  • Autoverkeer
    Auto’s kunnen de brug in de Doornaardstraat gebruiken. Vanuit de Doornaardstraat kunnen zij de Nijverheidsstraat bereiken door vlak na de brug af te slaan naar rechts. In de andere richting moet je wel omrijden via de Guddegemstraat en de Ternesselei.
  • Vrachtverkeer +3,5 ton
    Voor vrachtverkeer blijft de omleiding hetzelfde (zie foto). Vrachtverkeer mag over de brug in de Doornaardstraat rijden. Zij dienen de industriezone te verlaten via de Guddegemstraat.
  • Fietsers en voetgangers
    De brug aan de Doornaardstraat is uit veiligheidsoverwegingen niet toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Als fietser of voetganger kan je wel gebruikmaken van de afgesloten brug aan de Wijnegemsteenweg. Aan de toekomstige rotonde van de Ternesselei blijft de huidige omleiding voor fietsers gelden. Neem je je fiets aan de hand dan mag je net zoals een voetganger langs de werken aan de rotonde. Houd er rekening mee dat dit een veranderende werfzone is. Waar en hoe je daar kan passeren valt moeilijk op voorhand te voorspellen en wordt ter plaatse aangeduid.

Veiligheidsmaatregelen
In de Ternesselei wordt een dubbele wegversmalling ingericht en in een deel van de straat geldt een parkeerverbod en een snelheidsbeperking van 30 km/u. Ook in de Doornaardstraat komt er een wegversmalling en in heel de straat geldt een parkeerverbod en een snelheidsbeperking van 30 km/u. Deze maatregelen moeten er voor zorgen dat het verkeer hun snelheid aanpast en de situatie veilig blijft.

Om de veiligheid te bevorderen vragen we ook de medewerking van de weggebruikers in de gemeente. Houd je aan de opgelegde snelheid en aan de opgestelde wegomleggingen. Moet je niet in het centrum van Wommelgem zijn gebruik dan de gewestwegen.

Nieuwe brug in 2022
AWV is in nauwe samenwerking met het lokaal bestuur bezig met de voorbereiding van de bouw van een nieuwe brug. Daarbij wordt zeker gekeken naar de lokale behoeften. Gezien er belangrijke industriële pijpleidingen lopen langs de E313 die mogelijk moeten verplaatst worden voor de bouw van deze nieuwe brug, kunnen de werken niet vroeger starten dan 2022.