Burgemeester De Ryck tikt Vermeesch op vingers met benoeming ‘onbekwaamheid’

Burgemeester De Ryck tikt Vermeesch op vingers met benoeming ‘onbekwaamheid’

RANST – De afgelopen gemeenteraad ging het er met momenten hard aan toe. Zowel op de inrichting van de nieuwe kleuterschool te Broechem werden er heel wat bedenkende vragen gesteld door de oppositie. Maar ook tijdens de interpellaties werd er druk gedebatteerd.

Je kan het hele debat herbeluisteren op deze link.

Tijdens het laatste punt van onafhankelijk raadslid Roel Vermeesch reageerde de burgemeester stevig. Het debat ging over het al dan niet verplaatsen van het gemeentehuis naar een andere plaats.

“Wij moeten niet door u wakker geschud worden”
“Wij gaan geen suggesties doen aan de architecten om af te wijken van de voorschriften. Wij gaan geen plan en bouwaanvraag indienen zoals in 2010 gebeurd is. We gaan alle vertrouwen geven aan de omgevingsambetanaar en dienst ruimtelijke ordening.

“We zullen dit dossier in alle discretie behandelen, en ten gepaste tijden ter kennis gebracht aan de gemeenteraad,’ reageert burgemeester Johan De Ryck (N-VA)

“Tenslotte wil ik, in naam van het hele college van burgemeester en schepenen en van de fractieleden van Groen en N-VA, heel duidelijk stellen dat wij door u niet moeten wakker geschud worden, zoals u vraagt, noch van u lessen ontvangen te hebben. Een ex-schepen tegen wie een onderzoek loopt zou beter moeten weten en ernstig eens moeten nadenken alvorens iemand onbekwaam te bestempelen”, zei De Ryck.

“U zou zich moeten schamen Johan”
“Ik denk dat u zich beter zou schamen over het feit wat vertrouwelijk is in dossiers en het is zeer plezant om dit nu te melden, beste Johan,” reageert Roel Vermeesch zeer bitsig.

“Als de deontologische code moet gehanteerd worden door mij om niet iemand uit te maken, dan denk ik dat u, Johan, zich ook beter houdt aan deze code. Het gaat om een vertrouwelijk dossier dat over die belangenvermenging gaat. Ze weten het ondertussen toch al allemaal. Het is het dossier dat verbanden heeft gelegd tussen wat we hebben beslist en wat wij gedaan hebben en dat het gerecht aan het onderzoeken is. Ik dacht dat je in een rechtstaat pas veroordeeld zijt de dag dat dit is. Dit is onbeschamend van u dat u dat nog eens durft te herhalen.”

“U bent de dom om te beseffen dat u niet mag afwijken”
“U heeft niet anders gedaan dan dit verhaal steeds in de media te krijgen. Je zou beter Johan antwoorden op de vraag van een raadslid, dat nog steeds een raadslid is.  Awel ik ga iets heel lelijk zeggen nu, maar je bent te dom om te beseffen dat je van een RUP niet moogt afwijken jongen. Van een RUP wijk je niet zomaar af. Daar heb je de Vlaamse regering voor nodig,” zegt Vermeesch vastberaden.

“Ik hoor u geen enkele wettelijke basis zeggen waarop dat je dat gaat doen. Met hoge woorden zit jij te zeggen dat je de ontwerper gaat vinden. Binnen dit en 3 jaar staat dat gemeentehuis er niet. En ik ga u nog meer zeggen, geeft daar geld aan uit aan ontwerpers, ik heb u nu op voorhand duidelijk gezegd dat je geen bouwaanvraag kunt krijgen in afwijking van dat RUP. En als gij dat geld wel gaat uitgeven, dan ga ik in het groot zetten dat gij een onbekwame gast zijt dat geen goesting had te luisteren naar andere mensen en dat ge geld naar buiten hebt gesmeten aan een ontwerper omdat je kon afwijken van een RUP.”

Dossier nog niet afgesloten
“Het dossier is nog niet afgesloten, we zijn dit allemaal aan het bekijken, men liet dit weten dat dit wel kan. Uw opmerking over de deontologische code, ik heb niets fout gezegd, hetgeen dat ik u heb gezegd, dat stond gewoon in de krant,” zegt de burgemeester van Ranst.

“Omdat jij dit eerst in de krant hebt laten zetten en ik vind het onbeschamend dat je geen antwoord op mijn gewone vraag: er is een RUP en je blijft maar zeggen: men heeft hier gezegd. Ik doe moeite om op te zoeken wat de wet is en je doet nog een moeite om met iets reglementair af te komen. Dat is een heel zwak antwoord,” reageerde de ex-schepen nog en de gemeenteraad werd afgesloten.