Buurtcomité en Vlaams Belang Ranst protesteren tegen loslopende honden

Buurtcomité en Vlaams Belang Ranst protesteren tegen loslopende honden

RANST – Vanmiddag ging gemeenteraadslid Christel Engelen (Vlaams Belang Ranst) samen met enkele leden en buurtbewoners protesteren tegen de onveilige situatie aan het fietspad aan de voetbal- en tennisterreinen. Dit door de honden van een buurtbewoner die telkens opnieuw ontsnapten.

“Reeds enkele maanden wordt het fiets- en wandelpad geterroriseerd door grote loslopende Turkseherders die iedereen de stuipen op het lijf jagen.
De wandelaar en fietser wordt achterna gezeten. Maar een baasje met zijn hondje lopen echt gevaar, want andere honden dulden ze niet.,” zegt Christel Engelen.

“Zo is er enkele maanden geleden reeds een aanval geweest op een wandelaar met een hondje. Dezeman heeft lichamelijk letsel hieraan overgehouden. En het hondje is dood gebeten. De honden werden dan in beslag genomen, op vraag van burgemeester Johan De Ryck. Ze werden
naar een asiel gebracht. De eigenaar kreeg de opdracht om kennels te voorzien waarin de honden veilig kunnen opgesloten worden indien de eigenaar niet aanwezig kan zijn.”

“Ofwel moesten de honden aan de ketting. Ook de omheining moest grondig worden nagezien zodat er geen vluchtroutes voor de honden meer zijn.
De eigenaar voldoet aan deze eisen en krijgt zijn honden terug. Echter ze blijven, zéér regelmatig, ontsnappen richting wandelpad.”

“In de buurt is een oefenveld van jonge voetballertjes. Deze durven niet meer ongestoord te voetballen, trainen of wat dan ook. Ook ouders houden hun kinderen thuis uit angst voor de loslopende, gevaarlijke honden.”

“Eigenaar heeft al een nieuwe hond”
Vlaams Belang had ook al een interpellatie op de gemeenteraad van 19 oktober hierover en vroeg toen aan de burgemeester naar de stand van zaken. “Hij antwoordde dat hij alles heeft gedaan wat bestuurlijk
kon en indien er nog een incident zou komen worden alle 3 de honden in beslag genomen, de man heeft kansen genoeg gekregen,” zegt Christel.

“Vele wandelaars waren getuigen maar konden of durfden geen actie te ondernemen. De 2 honden zijn dezelfde dag in beslag genomen. De 3e hond blijft bij de eigenaar,” zegt Engelen. “Bovendien heeft de eigenaar een nieuwe hond in huis genomen.

“We zetten er nu onze tanden in en we hopen terug op een veilig wandel- en fietspad.”

Bekijk hier het verslag van de burgemeester en de politie.