Buurtcomité voor asielcentrum Fedasil Broechem

Buurtcomité voor asielcentrum Fedasil Broechem

BROECHEM – Het asielcentrum in Broechem van Fedasil wil een buurtcomité opstarten in de twaalf omliggende straten. De willen het contact met hun buren verbeteren. Zowel het gemeentebestuur, het OCMW als het asielcentrum namen samen dit initiatief.

De bewoners uit de omliggende straten kregen een uitnodiging in hun brievenbus om op donderdag 19 januari samen te komen in GC Den Boomgaard om dit initiatief toe te lichten.

“We willen niet de klachten van de buurtbewoners behandelen, maar wel bekijken hoe we ideeën kunnen uitwisselen en een betere samenwerking hebben tussen alle betrokken partijen,” klinkt het bij Fedasil. “Samen hopen we op een ruimer draagvlak voor ons asielcentrum in de buurt.”

Meer info? info.broechem@fedasil.be