Campus Vesta strijdt samen met FBI tegen online kindermisbruik

Campus Vesta strijdt samen met FBI tegen online kindermisbruik

EMBLEM – Campus Vesta in Ranst ontwikkelde als eerste en enige politieschool in Vlaanderen een opleiding rond osTriage. Deze tool, ontworpen door de Amerikaanse FBI, stelt speurders in staat om op inbeslaggenomen computers heel vlug relevante bewijzen van kindermisbruik te vinden. De tool/opleiding is actueler dan ooit. Europol trok vorige week nog aan de alarmbel nadat tijdens de lockdown een toename van online kindermisbruik was vastgesteld. De FBI organiseert op donderdag 28 mei als algemene kennismaking voor Europese speurders de webinar ‘osTriage 2.5’.

“Het gebruik van de tool osTriage betekent voor het onderzoek een verschil van dag en nacht”, zegt eerste hoofdinspecteur Tim Van Eester, teamleider zeden bij de Antwerpse politie en docent osTriage op het multidisciplinair centrum voor veiligheidsopleidingen Campus Vesta in Ranst.

“Omdat de tool alle informatie op de harde schijven bijna live zichtbaar maakt, kunnen netwerken vlugger gedetecteerd én slachtoffers vlugger geïdentificeerd worden. Bovendien kan dankzij de snelle verzameling van bewijsmateriaal ook het verhoor veel strategischer en beter verlopen. Vroeger werd een computer in beslag genomen en duurde het vaak meer dan een jaar vooraleer forensische onderzoekers alle puzzelstukjes hadden samengelegd.”

FBI organiseert webinar voor Europese speurders
De FBI heeft zopas een nieuwe versie van osTriage ontwikkeld, namelijk osTriage 2.5. Het opzet is hetzelfde, maar deze versie is nog performanter en breder dan de huidige osTriage 2.0. Ze beperkt zich niet tot de analyse van de computer zelf, maar gaat ook op zoek naar wat in de cloud zit.

Naar aanleiding van de lancering van osTriage 2.5 organiseert de FBI op donderdag 28 mei om 15 uur (Belgische tijd) een webinar voor Europese speurders.

Campus Vesta-docent Tim Van Eester tijdens een opleiding bij de FBI.
Op Campus Vesta hebben dankzij de samenwerking met de FBI intussen al zo’n 400 politiemensen de opleiding osTriage 2.0 gevolgd. De analysetool is stilaan overal bekend: van federale politiediensten tot politiezones aan de kust…

Kennisuitwisseling
“Een opleiding als osTriage sluit perfect aan bij de missie van onze school: via opleidingen bijdragen tot de veiligheid in onze samenleving”, zegt projectcoördinator Steven Goris van Campus Vesta trots. “Met het ontwikkelen van nieuwe politieopleidingen in samenwerking met experten bewijst ons opleidingscentrum dat het een internationale ontmoetingsplaats is voor kennisuitwisseling. Bovendien richt dit type van opleidingen zich op een uiterst kwetsbare groep, kinderen.”

Bedoeling is dat Campus Vesta osTriage 2.5 binnenkort integreert in een reguliere voortgezette politieopleiding. Wanneer dat zal kunnen, hangt onder meer af van de evolutie in de coronacrisis.

Een vergelijkbare voortgezette politieopleiding die in het verleden al uit dat internationale netwerk is voortgekomen, is de opleiding CAM-verhoor (Child Abuse Material). Hier wordt ingezoomd op de aparte techniek om plegers van zedenfeiten, en vooral zij die hun actieterrein verlegd hebben naar het internet, niet alleen te verhoren, maar ook te overtuigen om mee te werken met de onderzoeker. Ook dit is een manier van werken die meer focust op waarheidsvinding en slachtofferidentificatie.

PRAKTISCHE INFO
Wanneer:
Donderdag 28 mei, 15 uur

Waar:
Webinar van FBI uitsluitend voor politie met een ICACCOPS-account
Lesgever is Jeff Rich, lid van de FBI en van de Police Department’s Family Violence Unit in Texas