CD&V Ranst in 2015 over: kleuterschool in gemeenteonderwijs

CD&V Ranst in 2015 over: kleuterschool in gemeenteonderwijs

We bekeken de website van CD&V Ranst eens met een vergrootglas. In 2015 stond er dit bericht (trouwens als tweede laatste bericht momenteel) online als persbericht. Vanaf 1 september starten er 37!! leerlingen in de eerste kleuterklas, er zullen dus 2 kleuterklasjes worden ingericht.

CD&V is, als trekker in het onderwijsdossier, tot een overeenkomst gekomen met de coalitiepartner over het onderwijsdossier.

Er is de voorbije maanden flink wat studie werk verricht om te bekijken of er een verbetering mogelijk is voor het onderwijs in het algemeen te Ranst. Alle pistes hebben op tafel gelegen en we zijn tot het besluit gekomen om de 3 scholen te behouden in de huidige vorm.

Er zal meer samenwerking komen en tegelijk zal er een ander manier van budgettering worden ontwikkeld. Dit zal de scholen meer autonomie bezorgen waardoor ze zich naar hun eigenheid kunnen versterken en ontwikkelen.

Onze Schepen, Tine Muyshondt, zal een plan opstellen met de directeurs om de beoogde doelstellingen te behalen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft na lang beraad en onderzoek een beslissing genomen aangaande de toekomst van de gemeentelijke lagere scholen in Ranst en in het bijzonder van ‘De Knipoog’. Door het dalend leerlingenaantal in de gemeentelijke lagere school De Knipoog heeft het college van burgemeester en schepenen een onderzoek ingesteld naar de leefbaarheid van twee scholen in een deelgemeente met een dalend leerlingenaantal. De verschillende pistes zijn onderzocht gaande van een herstructurering, tot een interne fusie of het behoud van de huidige situatie. Er waren verkennende gesprekken opgestart met de inrichtende macht van de Vrije Basisschool maar ook met het OVSG, het personeel en de Vriendenkring van de Knipoog om alle verschillende pistes naast elkaar te leggen. Intern heeft de gemeentelijke administratie ook simulaties gemaakt met betrekking tot de situatie in het verleden, heden en toekomst. Tot op vandaag was er nog geen beslissing genomen. Hiervan getuige de zoektocht naar een nieuwe directeur voor de Knipoog. Al deze gesprekken, onderzoeken en simulaties op financieel gebied, op het vlak van het personeel en op het vlak van de gemeenschap in Ranst  hebben het college van burgemeester en schepenen doen besluiten dat de huidige situatie behouden blijft.

M.a.w. er komt geen fusie of herinrichting met het Vrij Onderwijs of geen interne fusie met de gemeentelijke scholen. De volgende jaren zullen er in Ranst drie gemeentelijke scholen blijven bestaan onder de koepel van het gemeentebestuur als inrichtende macht. Hierdoor zijn alle problemen niet van de baan. Het schommelend leerlingenaantal en de daarbij horende stijgende factuur voor het gemeentebestuur blijft voor het college van burgemeester en schepenen een aandachtspunt en zal de volgende jaren wat inspanningen vergen om het tij te doen keren. In samenspraak met de directies en alle betrokkenen, zullen er de komende weken en maanden afspraken gemaakt worden om hier oplossingen voor te zoeken die de volgende jaren zullen geïmplementeerd worden.