CD&V/Wij en Groen kibbelen over subsidie knotwilgen op sociale media

CD&V/Wij en Groen kibbelen over subsidie knotwilgen op sociale media

RANST – CD&V/Wij Ranst betreurt dat het gemeentebestuur van de gemeente de subsidiëring stopzet rond het onderhoud en het beheer van kleine landschapselementen. Dat schrijven ze in een bericht op Facebook en hun website.

“Zo kon je voor de aanplant van houtkanten, het planten van knotwilgen en de aanleg van poelen een kleine subsidie bekomen. Het vorige bestuur wilde op die manier het landelijke karakter van onze gemeente versterken. Voor het nieuwe bestuur is dit helaas niet van tel,” zegt de partij CD&V/Wij Ranst.

Veel beloftes en geen duidelijke visie”
“Ze hebben dit reglement afgeschaft sinds 1 januari, waardoor deze ondersteuning wordt stopgezet. Ons gemeenteraadslid Fernand Bossaerts stelde hierover een vraag op de gemeenteraad van december, want heel duidelijk wordt hierover niet gecommuniceerd. Op de gemeentelijke website blijft alles zoals voorheen en wordt niets vermeld over deze afschaffing. Ook hier weer moeten we dus vaststellen dat er veel beloofd werd, maar dat er na 1 jaar bestuur jammer genoeg geen duidelijke visie is over het ondersteunen van het beheer van het landschap in Ranst,” zegt de partij.

Groen Ranst zag de post op de Facebookpagina en reageerde dan ook. CD&V/Wij Ranst paste daarna hun tekst gedeeltelijk aan. Groen zegt dat er nu op een jaar tijd al meer deelnemers zijn voor een Behaag- en 1000-bomenactie dan de subsidie voor amper 50 aanvragen in 5 jaar.

“Het klopt inderdaad dat het gemeentebestuur de subsidie voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van kleine landschapselementen niet verlengde. Onze schepen lichtte toe waarom dit subsidiereglement verdween na jullie interpellatie op de gemeenteraad van december. 
We willen dit nog even toelichten, want deze informatie vinden we niet in uw Facebookbericht, noch op uw website,” klinkt het bij de partij Groen.

“We hebben deze subsidie vervangen door een aanbod waarvan het succes veel groter is dan het subsidiereglement voor de aanleg het onderhoud en het beheer van kleine landschapselementen. We betwijfelen niet dat de subsidie die destijds werd ingevoerd een waarde had. Er kwamen inderdaad aanvragen en de subsidie werd telkens toegekend. Het was alleen jammer dat het aantal aanvragen érg beperkt was, zoals we meldden op de gemeenteraad.”

“Tussen 2015 en 2019 (een periode van 5 jaar) werden er slechts 50 aanvragen ingediend om de subsidie te verkrijgen, voor de nieuwe behaagactie werden er in een jaar al 52 aanvragen gedaan”

“Zoals jullie zich misschien herinneren heeft Groen Ranst de vorige jaren meermaals gevraagd om deel te nemen aan de Behaagactie van Natuurpunt. Een succesvol initiatief dat al jaren loopt in heel wat gemeenten van onze provincie en waarbij kant en klare streekeigen haagpakketten worden aangeboden aan democratische prijzen.
Vooral het streekeigen karakter van de beplanting en de betekenis hiervan voor de fauna worden benadrukt.  Het toenmalig bestuur heeft dit altijd afgeblokt omdat er een subsidiereglement voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van kleine landschapselementen was.”

Meer vergroening met nieuwe actie
“Onze gemeente nam ook voor de eerste keer deel aan de 1000-bomen-actie van Regionaal Landschap De Voorkempen. Ook dit was een enorm succes. Onze inwoners kochten maar liefst 165 bomen aan. De nieuwe benadering werkt dus. Nog nooit was het enthousiasme van de Ranstenaar zo groot om privégronden te vergroenen.”

“Het gemeentebestuur verlengde inderdaad een weinig doeltreffend subsidiereglement niet meer, maar de opvolgers (Behaagactie én 1000-bomen-actie) vormen een veel succesvoller initiatief. Ook het gemeentebestuur zal z’n steentje bijdragen. Dit door de aanplant van 1 ha bos per jaar, de uitbreiding van de samenwerking met Natuurpunt en het inzaaien van braakliggende percelen met bloemenmengsels.”

Waarop CD&V/Wij Ranst weer reageerde:

“De subsidiëring voor het landschapsbeheer is iets wat zich vooral richt naar de landbouwsector. Het behoud en het beter kenbaar maken van de bestaande subsidiëring in combinatie met de Behaagactie zou volgens ons veel beter geweest zijn.”