CD&V Wij/Ranst brengt 3 extra agendapunten op gemeenteraad

CD&V Wij/Ranst brengt 3 extra agendapunten op gemeenteraad

RANST – Op de eerstvolgende gemeenteraad wil CD&V/Wij Ranst enkele agendapunten aanbrengen.

Zo wil gemeenteraadslid Fernand Bossaerts meer weten over het onderhoud van de fiets- en voetpaden. “Op 18/03 ll. werd door de gemeenteraad de lastvoorwaarden goedgekeurd voor het onderhoud van fiets-& voetpaden voor 2019. Dit dossier gaat enkel en alleen over een gedeelte van de Herentalsebaan. Graag vernemen wij stand van zaken in dit dossier,” aldus Bossaerts.

“In september werden de werken aan de Oelegemsesteenweg gestopt. Momenteel is het niet meer optimaal om de slembestrijking aan te brengen. Gaat de aannemer voorlopig terug de lijnen trekken? Zeker tijdens de winterperiode is de verkeerssituatie nu gevaarlijk.”

“Wij vernemen van enkele burgers die via het E-loket de melding hebben gemaakt van fietspaden die overgroeid zijn, dat er wel een mail wordt terug gestuurd met de vermelding dat het aan de bevoegde diensten wordt doorgegeven, maar dat er niets concreets gebeurt. Worden deze meldingen wel effectief opgevolgd? “

Christel Meeus stelt dan weer vragen over de terrasvergunningen die door sommige horecazaken niet worden nageleefd. Ze vraagt zich af of er een gedoogbeleid is.

Verkeersborden door derden
“Vorige gemeenteraad werd door ons opgemerkt dat er in Broechem verschillende borden langs de openbare weg hangen waarop een ‘zone 30’ staat afgebeeld. Er werd ons toen gezegd door de bevoegde schepen dat deze borden zouden verwijderd worden.Vandaag stellen wij vast dat deze nog niet allemaal verwijderd zijn (Mollentstr., G. Peetersstr.).”Groen Ranst” wordt als verantwoordelijke uitgever vermeld op de foto in bijlage. Hebben zij het recht om niet reglementaire verkeersborden aan te brengen op het openbaar domein?,” wil Christel Meeus nog weten.