CD&V/Wij Ranst heeft het over gemeentefusie, Bouwprojecten en Voedseldistributie

CD&V/Wij Ranst heeft het over gemeentefusie, Bouwprojecten en Voedseldistributie

GEMEENTERAAD – CD&V/WIJRanst heeft het op de gemeenteraad van Gemeente Ranst aanstaande maandag over voedseldistributie, gemeentefusie en bouwprojecten.

Fusiegesprekken
“We vernamen dat de burgemeester fusiegesprekken voert met buurtgemeenten richting Antwerpen. In welk stadium bevinden zich deze gesprekken? Wat zijn de gevolgen van deze initiatieven voor onze gemeente? Waarom worden de raadsleden hierover niet geïnformeerd?,” vraagt Christel Meeus zich af.

Bouwprojecten
‘Via allerlei kanalen wordt ons meegedeeld dat er verschillende bouw- en verkavelingsaanvragen voor grote projecten op til staan. Volgens de woonbehoeftestudie is er geen directe nood aan bijkomende woongelegenheden. Onze vraag is dan ook, hoe het bestuur met deze aanvragen omgaat. En worden op deze projecten de bouwrichtlijnen die vorig jaar zijn opgemaakt steeds toegepast?”

Stapt gemeente mee in voedseldistributieplatform?
“Kina start een voedseldistributieplatform op voor haar leden. Dit platform zorgt voor de inzameling van voedseloverschotten op een voedselveilige manier en voor de verdeling ervan aan voedselhulp en sociale organisaties. Het distributieplatform ondersteunt zo deelnemende lokale sociale organisaties met aandacht voor sociale tewerkstelling.”

“Voor 3.500 € per jaar kan onze gemeente deelnemen aan dit voedseldistributieplatform en zo verse en gezonde voeding ter beschikking stellen aan mensen in armoede om zo een evenwichtige voeding te stimuleren. Heeft het bestuur de intentie om mee in dit project te stappen?”

Bekijk al de vragen van de partij op DEZE LINK.