CD&V/Wij Ranst vraagt naar kerstverlichting, situatie Oelegemsesteenweg en omleidingsroute Keerbaan

CD&V/Wij Ranst vraagt naar kerstverlichting, situatie Oelegemsesteenweg en omleidingsroute Keerbaan

GEMEENTERAAD – Op maandag 16 november is het de voorlaatste gemeenteraad van 2020.

Oppositiepartij CD&V/Wij Ranst stelt enkele vragen ter interpellatie.

Kerstverlichting
Het gemeenteraadslid, Tine Muyshondt (CD&V/WIJ) merkt op dat in deze donkere tijden in de winterperiode en al zeker door de strenge covid-19 maatregelen velen van oordeel zijn om de dorpen sneller te verlichten en op die wijze een beetje extra sfeer te brengen om het gemoed van de burgers ten goede te komen. Het gemeenteraadslid vraagt zich wat het gemeentebestuur van Ranst doet, wanneer de kerstverlichting komt en of ze zo snel mogelijk in werking kan gesteld worden? 

Parkeervakken Oelegemsesteenweg
Het gemeenteraadslid, Fernand Bossaerts (CD&V/WIJ Ranst) heeft tijdens de vorige gemeenteraad geïnterpelleerd over de parkeerplaatsen Oelegemsesteenweg. Kort nadien werd de belijning van de rijweg en de parkeervakken van de Oelegemsesteenweg in de omgeving van de kruispuntzone met de Kapelstraat afgeschraapt. Het gemeenteraadslid heeft een aantal vragen over het definitieve inrichting, een andere uitvoering dan de toelichting op de commissie, of er overleg geweest is met de buurtbewoners en wie uiteindelijk de kosten betaald?

Omleidingsroute Keerbaan
Het gemeenteraadslid, Tine Muyshondt (CD&V/WIJ) stelt dat naar aanleiding van de werken op de Keerbaan een omleiding ingesteld is via de Driepikkelhoeveweg, een fietsstraat. Het gemeenteraadslid stelt zich de vraag waarom er gekozen is voor deze omleiding. Op de website van de gemeente staat dat de omleiding zeker tot het einde van het jaar geldt. Nochtans is het grote bord dat er stond in Oelegem voor de brug weggenomen. Het gemeenteraadslid stelt zich de vraag of de werken vroeger klaar zijn dan voorzien?

Bekijk hier alle andere agendapunten. Je kan de gemeenteraad nu maandag 16 november vanaf 20 uur live volgen via DEZE LINK.