CD&V/Wij Ranst wil standpunt gemeentebestuur weten over leidingstrook

CD&V/Wij Ranst wil standpunt gemeentebestuur weten over leidingstrook

RANST – Op de eerstvolgende gemeenteraad, nu maandag 19 april 2021, vraagt Fernand Bossaerts (CD&V/Wij Ranst) naar het standpunt van het bestuur in verband met de plannen voor een leidingstrook door Ranst.

“Het Vlaams Gewest maakt werk van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor een reservatiestrook voor een leidingstraat tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied.
Dit is een zone van 45 meter breed waarin een vijf- tot achttal pijpleidingen kunnen aangelegd worden. In de startnota worden drie mogelijke tracés vooropgesteld. Het tracé zuid gaat door onze gemeente,” zegt Bossaerts.

“Tijdens de publieke raadpleging, die loopt van 2 maart tot 30 april 2021, kan gereageerd worden op de plannen die voorliggen.”

“Omdat de impact van de mogelijke uitvoering van deze plannen voor onze gemeente bijzonder groot is, vragen wij vanuit onze fractie hiervoor aandacht tijdens deze gemeenteraad. De effecten op woningen, landbouwzones en natuurgebieden, die gelegen zijn in dit tracé, zijn enorm groot. Daarom vragen we vanuit onze fractie wat het standpunt is van het gemeentebestuur en vernemen we graag op welke manier het bestuur hier eventueel actie onderneemt.”

Volg de gemeenteraad online live via deze link op Youtube.

Foto: CD&V/Wij Ranst