CORONA: Bericht van de burgemeester van Ranst

CORONA: Bericht van de burgemeester van Ranst

RANST – Hierbij het bericht van onze burgemeester Johan De Ryck aan de inwoners van Ranst. Ondertussen besliste gouverneur Cathy Berx om de contacten te beperken tot 10 personen i.p.v. 15 contacten per week.

“Enkel als iedereen zich consequent aan alle maatregelen houdt, kunnen we er samen in slagen om over 4 weken een sterke daling van het aantal besmettingen te zien in de grafieken. We roepen iedereen op om zeer creatief te zijn in het verslaan van het virus en niet in het omzeilen van de maatregelen”, laat gouverneur Cathy Berx weten in een mededeling.

Beste Ranstenaren

Stilaan wordt duidelijk dat we opnieuw een moeilijke periode tegemoet gaan in het bestrijden van het Covid-19 virus.

Zaterdag 25 juli 2020 om 14 uur hebben de burgemeesters van de Eerstelijnszone Pallieterland samengezeten met de artsen om duidelijkheid te krijgen over de situatie in onze regio. Op deze vergadering werd onder andere beslist dat vanaf heden de burgemeesters rechtstreeks op de hoogte zullen gebracht worden van de testresultaten zodat er korter op de bal kan gespeeld worden en er snel lokale maatregelen kunnen genomen worden.

Hoewel het aantal positieve tests momenteel vergelijkbaar is met die aan het begin van de crisis, kan ik jullie geruststellen dat er nu veel meer getest wordt dan in die periode en dat de personen die Covid-19 positief testen veel vaker geen of nauwelijks ziekteverschijnselen vertonen en dus niet in het ziekenhuis dienen opgenomen te worden.

Specifiek voor onze gemeente speelt hier ook het sluiten van de bubbel van de 2,5- tot 3-jarigen op het speelplein mee. Het gemeentebestuur is bij het eerste bericht van een positieve test bij een van de begeleiders overgegaan tot het sluiten van deze bubbel. Alle betrokken begeleiders, ouders en kinderen werden gevraagd om contact op te nemen met hun huisarts. In een korte tijdspanne werden zo zeer veel Ranstenaren getest wat mee aan de basis ligt van het hogere aantal positieve testen in onze gemeente.

Om de verspreiding van Covid-19 te stoppen vraag ik jullie om volgende regels na te leven:

  1. Blijf thuis als je ziek bent;
  2. Was je handen vaak met water en zeep;
  3. Hou minstens 1,5 meter afstand van anderen;
  4. Beperk je fysieke contacten;
  5. Neem extra voorzorgsmaatregelen bij contacten met mensen uit een risicogroep;
  6. Draag een mondmasker dat mond en neus bedekt in de plaatsen waar het verplicht is, maar ook in situaties waar de veiligheidsafstand van minstens 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd.

Denk er steeds aan dat enkel het gebruik van een mondmasker niet volstaat om het virus tegen te houden. De belangrijkste voorzorgsmaatregelen zijn het houden van een veiligheidsafstand van minstens 1,5 meter van anderen en de hygiënemaatregelen.

Buitenactiviteiten krijgen de voorkeur, indien dit niet mogelijk is zorg er dan voor dat de binnenruimtes voldoende worden verlucht.

Ik reken op jullie verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van solidariteit van elke Ranstenaar om de afstandsregels na te leven en om alle gezondheidsaanbevelingen toe te passen.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Johan De Ryck, burgemeester

Voor de inwoners van Ranst en deelgemeenten zijn volgende maatregelen van kracht:

KLIK OP DEZE LINK