Covid-19 in tijden van hittegolf in provincie Antwerpen

Covid-19 in tijden van hittegolf in provincie Antwerpen

Omwille van de voorspelde extreme hitte maakte het KMI vandaag bekend dat vanaf zaterdag 8 augustus code rood in nagenoeg het ganse het land van kracht zal zijn. Het agentschap Zorg en Gezondheid startte vijf dagen geleden de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan. 

Eén van de aanbevelingen uit dit plan luidt om uw verplaatsingen tijdens de warmste momenten van de dag te beperken. Verkoeling zoeken in de vroege en late uurtjes is dus aan te bevelen. 

Om deze extreme hitte bovenop de afgekondigde maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 draaglijker te maken, werd in overleg met de Provinciale Crisiscel en de burgemeesters van de provincie beslist om de avondklok nu niet te handhaven zodat de Antwerpse burgers tijdens de latere uren de nodige verkoeling kunnen zoeken. 

Een sterke handhaving van het samenscholingsverbod blijft wel aan de orde: met meer dan 10 personen samenkomen in de openbare ruimte is vanuit virologisch oogpunt vandaag totaal niet te verantwoorden. 

Gouverneur Cathy Berx: “Risico- en crisisbeheer blijft een voortdurende afweging van de risico’s waarmee we geconfronteerd worden. Als over enkele dagen blijkt dat het niet handhaven van de avondklok geen manifeste aanleiding geeft tot risicovol en onveilig gedrag, dan zullen we de avondklok ten gronde herevalueren.”

Het juist dragen van mondneusmaskers in de openbare ruimte en elke private maar voor publiek toegankelijk plaats blijft de regel. Het blijft cruciaal om besmettingen te voorkomen.  Gouverneur Cathy Berx stelt dat het dragen van mondneusmaskers reeds voor velen een evidentie, een gewoonte en een nieuwe vorm van beleefdheid is en roept op om dit te blijven volhouden. 

Ook het sluitingsuur van de horecasector blijft in de provincie Antwerpen om 23.00 uur.

Gouverneur Cathy Berx: “Ik roep alle mensen in provincie Antwerpen op om deze aankondiging niet aan te grijpen om feest te vieren of samen te komen. Vermijd drukke plaatsen. Blijf alert voor symptomen bij uzelf en anderen. Doe het voor elkaar, doe het voor onze artsen, verpleegkundigen en ziekenhuizen waarvoor we samen hebben geapplaudisseerd, en voor uzelf. Let er bovendien op dat u tijdens deze warme dagen tijdig en voldoende water drinkt.” 

Coronacijfers provincie Antwerpen

De epidemiologische situatie in de provincie Antwerpen evolueert zeer voorzichtig in gunstige zin. Vorige week werden 1.436 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Maar het aantal mensen dat besmet raakt met het Corona-COVID-19 virus blijft te hoog.

Gouverneur Cathy Berx: “Het is nu hét moment om buitengewoon voorzichtig te blijven en de zware inspanningen niet teniet te doen: altijd en overal voldoende fysieke afstand houden, geen feestjes organiseren, geen ruimere sociale contacten hebben dan met het gezin en de toegelaten 5 nauwe contacten, hygiënemaatregelen naleven, mondneusmaskers dragen, thuisblijven wanneer u ziek bent, zich houden aan thuisisolatie en quarantaine.” 

Alleen door ons allemaal aan de maatregelen te houden kunnen we de keten van besmettingen onderbreken. 

Rook-en vuurverbod
Gelet op de aanhoudende droogte en om bos- en heidebranden te voorkomen vaardigde gouverneur Cathy Berx ook een rook- en vuurverbod af in de natuur- en heidegebieden en bossen in de provincie Antwerpen.  

Voorbereiding aanpassing besluit voor de professioneel georganiseerde activiteiten, vastgelegde protocollen

Op het terrein rijzen heel wat vragen naar welke professioneel georganiseerde activiteiten nog toegestaan zijn en onder welke voorwaarden. 

De voorbije maanden werkte o.m. de professioneel georganiseerde kunsten- en cultuursector zeer intens aan protocollen voor een veilige organisatie en beleving van cultuur. De professioneel georganiseerde cultuursector stond én staat klaar om hun werk in de meest veilige omstandigheden met het publiek te delen. Bijkomend kan tot hiertoe geen enkele cluster van besmettingen gelinkt worden aan kunst en cultuur. 

Een inhoudelijke aanpassing van de verordening van de gouverneur voor alle professioneel georganiseerde activiteiten waarvoor de betrokken sectoren in overleg met de federale en Vlaamse overheidsinstanties een protocol uitwerkten, is in voorbereiding.