Energievreters palmen GBS De Knipoog in

Energievreters palmen GBS De Knipoog in

FOTO: Compagnie Fotografie voor provincie Antwerpen

RANST – Vorige week stelden de leerlingen van 17 lagere en secundaire scholen uit Vlaanderen trots hun klimaatacties voor aan ‘Low Impact Man’ Steven Vromman. Het evenement kadert in het internationale project ‘Energy Challenges. Slim met energie op school’ dat scholen en leerlingen uitdaagt om 30% energie- en CO2-uitstoot te besparen. De provincie Antwerpen subsidieert het project en neemt de ondersteuning van 4 scholen voor haar rekening. Ook partners IOK en IGEMO nemen verschillende scholen onder hun hoede.

Deze 4 scholen konden rekenen op ondersteuning van de provincie: De Knipoog (Ranst), PTS Provinciale scholen voor tuinbouw en techniek (Boom), GO! Busleyden Pitzemburg (Mechelen) en Avant Provinciaal onderwijs (Antwerpen).

Hele school ingepalmd met project
“De energievreters palmden de hele school in. Ze hingen aan deurklinken, het scherm van de juf, de verwarming, de ramen … Als we samen flink de deuren en ramen sloten en de computer afzetten, konden we de kleine monsters terug verzamelen,” vertelt Pepijn Verstraete uit het eerste leerjaar van GBS De Knipoog uit Ranst.

“We leerden dat we een blok ijs langer kunnen bewaren door te isoleren en we maakten onze eigen huis van de toekomst. Dat van mij had een groendak, muren van stro en een watermolen en zonnepanelen voor elektriciteit.”

Het blijft niet bij deze scholen, de provincie treft al geruime tijd met succes klimaatinspanningen. Tegen 2020 wil ze als bestuur CO2-neutraal zijn. Via samenwerkingen met verschillende partners vermindert ze bovendien de uitstoot van het hele provinciale grondgebied. Tegelijkertijd investeert ze aanzienlijk om zich robuuster te maken tegen fenomenen als water- en energietekorten en overstromingsgevaar. Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu en Natuur, vult aan: “De provincie zet via de MOS-werking in op sensibilisatie en aanpassing in scholen. Ik merk dat jongeren meer en meer vragende partij zijn om zelf actief iets te doen voor het klimaat. Initiatieven als de Energy Challenges beantwoorden dan ook perfect aan wat de samenleving nu en morgen van ons vraagt.”

Het Interreg project Energy Challenges loopt in 5 landen en telt 141 scholen over een looptijd van 2 schooljaren. Deze ochtend werd het eerste schooljaar feestelijk afgerond. Het project wil leerkrachten en leerlingen motiveren om 30% energie- en CO2-uitstoot besparen, door in te zetten op educatie en gedrag van leerkrachten en leerlingen, en op het technische luik.

Tinne De Mey, adviseur milieu, klimaat en duurzame ontwikkeling bij provincie Antwerpen legt uit: “We starten met een energieaudit. De directie en de gebouwbeheerder kiezen samen, begeleid door de provincie, welke grotere maatregelen uit deze audit kunnen worden uitgevoerd in de school. De leerlingen worden door middel van een educatief traject uitgedaagd om zelf op zoek te gaan naar manieren om hun energieverbruik te verminderen. Samen met leerkrachten en ondersteunend personeel trekken ze daarna door de school om hun klimaatacties uit te voeren. De collega’s van MOS (Duurzame scholen, straffe scholen) ondersteunen dit traject.”