Erkenning regenval mei-juni 2016 als ramp

Erkenning regenval mei-juni 2016 als ramp

REGIO – In het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2016 is het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2016 verschenen waarbij de langdurige overvloedige regenval en overstromingen die hebben plaatsgevonden van 27 mei tot 26 juni 2016 als algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van de ramp wordt afgebakend tot alle Vlaamse gemeenten en steden.

De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot financiële tegemoetkoming is vastgelegd op 31 januari 2017.

Alle info en de formulieren voor het indienen van de aanvraag zijn beschikbaar op de website van het Vlaams rampenfonds: https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds.

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar via het algemeen nummer van het Vlaams Rampenfonds (02 553 50 10) of via rampenfonds@vlaanderen.be.