Evenementen verboden tot 31 januari in provincie Antwerpen

Evenementen verboden tot 31 januari in provincie Antwerpen

REGIO/CORONA – Met het oog op het beperken van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en gelet op de huidige epidemiologische situatie, worden  in provincie Antwerpen de regels voor het organiseren van evenementen alvast vastgelegd tot en met 31 januari 2021. Tot dan zullen kerstmarkten, winterdorpen, in – en outdoor gelegenheidsschaatsbanen en vergelijkbare installaties en/of evenementen voor het gehele grondgebied van de provincie Antwerpen verboden zijn.  

Epidemiologische situatie in  provincie Antwerpen
“Helaas is de verspreiding van het coronavirus COVID-19 virus nog steeds bijzonder sterk en continu in provincie Antwerpen. Zo bedraagt de incidentie van nieuwe gevallen per 100.000 inwoners maar liefst 800 wat nog veel te hoog is. Ook stijgen het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en de opnames op intensive care nog steeds.  We moeten bovendien ook lessen trekken uit de vorige golf: het te vroeg loslaten en versoepelen van de maatregelen heeft verregaande gevolgen.  Daarom kijken we in provincie Antwerpen naar controle en beheersing op de langere termijn, al is zelfs ook die termijn helaas steeds relatief,” zegt Gouverneur Cathy Berx.

Nog steeds vergadert de Provinciale Crisiscel onder leiding van gouverneur Cathy Berx  meerdere keren per week, en is er regelmatig overleg met het Nationaal Crisiscentrum.  Ook organiseert de gouverneur wekelijks een video-overleg met alle burgemeesters en gedeputeerden. Tijdens het burgemeestersoverleg van afgelopen week werd duidelijk dat de gemeenten al heel wat aanvragen binnenkrijgen voor evenementen in de maand januari. Meer concreet gaat het om kerstboomverbrandingen, nieuwjaarsdrinks, uitgestelde kerstmarkten en winterhappenings.  Ook in januari zal het nog niet wenselijk zijn om evenementen te organiseren waar veel mensen samenkomen en nauw fysiek contact onvermijdelijk is. Het risico op superverspreider-evenementen met nieuwe uitbraken en snel stijgende besmettingscijfers blijft te groot.  Om in  duidelijke, uniforme en duurzame regels in de provincie Antwerpen voor het (nog niet) organiseren van evenementen te voorzien, tekende gouverneur Cathy Berx vandaag een politiebesluit dat kerstmarkten, winterdorpen, in – en outdoor gelegenheidsschaatsbanen en vergelijkbare installaties en/of evenementen voor het gehele grondgebied van de provincie Antwerpen verbiedt tot en met 31 januari 2021. 

Op dit ogenblik zijn alle evenementen – ook kleine evenementen- uitdrukkelijk verboden.   Sommige burgemeesters stelden de vraag of ze –zodra dit volgens het Ministerieel Besluit opnieuw toegestaan zou zijn – zeer specifieke, kleinschalige, lokale initiatieven, onder strikte voorwaarden en mits voorafgaande goedkeuring, toch kunnen laten plaatsvinden. Artikel 1 van het besluit van de gouverneur sluit die mogelijkheid niet a priori uit, met dien verstande dat de gemeentelijke overheid de nationale regelgeving steeds zeer strikt moet blijven naleven en handhaven. Bovendien moeten ze steeds ook en in de eerste plaats oog hebben voor de epidemiologische situatie in de gemeente. Een nieuwe golf van besmettingen vermijden is onze aller opdracht en doen we samen.