Fietsersdag in Fort van Oelegem op zondag 16 mei 2021

Fietsersdag in Fort van Oelegem op zondag 16 mei 2021

OELEGEM – Het fort van Oelegem in de Antwerpse Voorkempen is het laatst gebouwde en belangrijkste fort uit de buitenste fortengordel rond Antwerpen. Het werd net voor de Eerste Wereldoorlogopgetrokken, het beschikte over diverse kanonnentorens en het kostte de belastingbetalers van toen omgerekend 18 miljoen euro.

Aan de zogenaamde Slag om Antwerpen (september – oktober 1914) nam het maar een week deel en het kwam redelijk ongerept uit de oorlog. Na de Tweede Wereldoorlog werd dat dure gebouwencomplex aan verval prijsgegeven en geleidelijk ontstond er een situatie die vleermuizen zoeken voor hun winterslaap: duisternis, 100% vochtigheid en een grottemperatuur.

Die situatie bewoog de jongerenvereniging voor natuur en milieu Natuur 2000 ertoe om het fort anno 1984 terwille van de vleermuizen in beheer te nemen.

Tijdens de overwinteringsperiode (oktober-april) worden de fortgebouwen aan de vleermuizengelaten. Door een aangepast beheer groeide Fort Oelegem op 35 jaar uit tot de belangrijkste vleermuizenoverwinteringsplek van Vlaanderen. Begin vorig jaar werd het Vlaams vleermuizenrecord verbroken: men telde 1481 vleermuizen! Dit jaar werd er omwille van Corona helaas niet geteld.

In mei-september verlaten de vliegende insecteneters het fort en in die periode gebruikt Natuur 2000 het monument en de omgevende natuur voor cultuur- en natuureducatie. Jaarlijks bezoeken, in gewone omstandigheden, heel watgeïnteresseerden (jong en oud) het fort onder leiding van verschillende enthousiaste en deskundigegidsen.

De gidsen van Fort Oelegem hebben dus een boeiend verhaal te vertellen over het monument zelf én zijn ‘bewoners’, de vleermuizen. Dit willen ze graag doen op de Fietserdag aanstaande zondag 16 mei van 11u00-16u00.

PRAKTISCH
De bezoekers worden bij de fortpoort aan de Goorstraat (z/n) te Oelegem (Ranst) verwacht tussen 11u00-16u00. Aangezien het een fietsersdag betreft, wordt de nadruk gelegd op korte rondleidingen.
 De toegangsprijs bedraagt 2 EUR voor een rondleiding van 15-30 minuten. Graag vooraf storten op rekeningnummer BE11 5230 8103 1148 van Natuur 2000 vzw, Oelegem.

Meer info&inschrijven kan via mail op info@fortoelegem.be of telefonisch via 0475/29 04 87. Inschrijven is verplicht, het dragen van een mondneusmasker ook voor iedereen. Er zal desinfecterende handgelaanwezig zijn. We raden aan om waterdicht schoeisel en warme kledijte dragen alsook een goede zaklamp mee te brengen.