Gedeeltelijke afschaffing voetweg 37

Gedeeltelijke afschaffing voetweg 37

BROECHEM – Het college van burgemeester ren schepenen maakt bekend dat buurtweg 37 zal worden afgeschaft. J kan binnen de vijftien dagen beroep indienen.

Dat ingevolge artikel 28 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen de beslissing van de deputatie van de provincie Antwerpen moet bekend gemaakt worden door het college van burgemeester en schepenen vanaf de zondag na ontvangst van de beslissing.

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft op 12 oktober 2017 een beslissing genomen over de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 37 uit de atlasgemeente Broechem.

Iedere derde kan binnen de vijftien dagen na deze bekendmaking, via een aangetekend schrijven, een beroep indienen bij:

De Gouverneur van de Provincie Antwerpen

Koningin Elisabethlei 22-24

2018 Antwerpen

 

Voorstel afschaffing voetweg 37