Geen echte “uitbreiding” in asielcentrum

Geen echte “uitbreiding” in asielcentrum

BROECHEM – Op ‘Ge ze van ranst…’ ontstond er gisteren een korte discussie. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning in het Fedasil aan de Van den Nestlaan kondigde een uitbreiding aan. Op de affiche staat dit althans zo.

Op het omgevingsloket kan je terugvinden dat de uitbreiding gaat over 2 wooncontainers met sanitair. “De formulering is echter heel ongelukkig gekozen. We willen ons voorbereiden om een mogelijke nieuwe asielcrisis,” zegt men bij Fedasil.

“Door deze wooncontainers zijn we voorbereid op een grote toestroom in noodgevallen. We doen deze aanvraag nu al om in orde te zijn met de regelgeving.” De twee containers zorgen voor 108 bijkomende plaatsen, dit bovenop de normale capaciteit van 353 vluchtelingen.

“In een aantal gemeenten vraagt Fedasil een omgevingsvergunning om prefab verblijven (containers) te kunnen plaatsen in zijn opvangcentra. Het is niet de bedoeling om deze containers meteen te plaatsen, noch om de capaciteit van de opvangcentra uit te breiden.”

Sneller inspelen op instroom van asielzoekers
Wat het Agentschap wél wil, in geval van een crisis, is om op korte termijn en volgens de regels tijdelijk containers bij te kunnen plaatsen in de federale opvangcentra. Op deze manier beschikt Fedasil over voldoende reserveplaatsen in geval van een sterk verhoogde instroom, zoals in 2015 het geval was. Wanneer de crisis voorbij is, zullen deze plaatsen ook meteen weer worden afgebouwd.

Lessen uit de asielcrisis
Tijdens de asielcrisis van 2015 moest Fedasil op korte termijn veel extra opvangplaatsen creëren. Dat was niet altijd eenvoudig. Het Agentschap heeft dan ook de nodige lessen getrokken uit deze crisis. De creatie van deze bufferplaatsen is één van de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat Fedasil en zijn opvangpartners op elk moment aan alle asielzoekers in ons land de wettelijk voorziene opvang kunnen bieden.