Geen PV opgemaakt voor “illegale bouwkraan” in Pertendonckstraat

Geen PV opgemaakt voor “illegale bouwkraan” in Pertendonckstraat

RANST – Ondertussen staat de bouwkraan in de Pertendonckstraat reglementair, de voetgangers kunnen op een veilige manier passeren zonder twee keer over te steken. Toch blijkt dat de kraan een verhaal zonder einde is. Binnen enkele weken zal de kraan verdwijnen en zorgen voor een hopelijk iets veiligere situatie zonder verkeerslichten en auto’s die overtredingen begaan.

Eerst waren alle vergunningen in orde, dan blijkbaar na een ongeval met een wagen weer niet. Dat lazen we in GVA.

N-VA stelt zich vragen
N-VA voegde afgelopen maandag op de gemeenteraad nogmaals de veiligheid in het dorpscentrum als punt toe. “Tijdens de vorige gemeenteraad vroegen wij aan de burgemeester om een proces-verbaal op te laten maken omdat de aannemer geen vergunning had om een bouwkraan te plaatsen op de gewestweg en voor het feit dat er geen obstakelvrije loopruimte voor de voetgangers was,” laat gemeenteraadslid Johan De Ryck (N-VA) weten.

Geen PV opgemaakt
“Per mail heeft de burgemeester ons toen op de hoogte gebracht dat hij de opdracht gegeven had aan de korpschef om een PV op te stellen om de aannemer in gebreke te stellen. Tot onze verbazing hebben wij moeten vaststellen dat er geen PV werd opgemaakt.”

Burgemeester Lode Hofmans (Open VLD) bevestigde dit verhaal op de gemeenteraad. “Wij hebben beslist om geen PV op te maken omdat de aannemer dreigde met een advocaat en juridische stappen tegen de gemeente.”

“Johan De Ryck wees de burgemeester erop dat een proces-verbaal enkel en alleen een vaststelling van feiten en omstandigheden is. Wanneer er gevraagd wordt om een vaststelling te doen van overtredingen moet de burgemeester erover waken dat dit ook gebeurt. Eenzijdig beslissen om geen PV op te maken is tegen alle regels.,” staat er te lezen in een persbericht van N-VA Ranst.

Iedereen dacht dat het verhaal van de kraan ten einde was, maar blijkbaar toch nog niet…

Bouwkraan staat nog steeds illegaal