Gemeente dooft ’s nachts de lichten

Gemeente dooft ’s nachts de lichten

RANST – In opdracht van het gemeentebestuur startte Eandis met de aanpassing van het brandregime van de openbare verlichting. Concreet betekent dit dat één derde van de straatverlichting gedoofd wordt tussen 23 en 6 uur. Deze aanpassingen kaderen in het masterplan ‘openbare verlichting’ waarin veiligheid, maar ook betaalbaarheid, duurzaamheid en energie-efficiëntie voorop staan.

Veiligheid
3
Je vraagt je misschien af of het doven van de verlichting een effect zal hebben op het aantal inbraken? Politiecijfers tonen aan dat er vaker overdag wordt ingebroken dan ’s nachts. Bovendien worden inbrekers sneller afgeschrikt door een buitenspot met bewegingsmelder dan door straatverlichting die de ganse nacht brandt,” klinkt het bij het gemeentebestuur van Ranst.

Ook voor de verkeersveiligheid heeft het weinig zin om alle straten de ganse nacht te verlichten. Chauffeurs rijden vaker roekelozer wanneer de weg beter verlicht is.

“Precies omdat we zo veel belang hechten aan (verkeers)veiligheid, kiest het gemeentebestuur er bewust voor om de openbare verlichting langs de toegangs- en verbindingswegen wél te laten branden. Ook gevaarlijke punten zoals kruispunten, gevaarlijke bochten, de eindpunten van een doodlopende straat,… zullen de ganse nacht door verlicht worden.”

De technische dienst van de gemeente Ranst bekeek paal per paal welke verlichting gedoofd kan worden en welke niet. Alle lichtpunten gaan sowieso aan bij valavond. Vanaf 23 uur gaan dus 1.050 van de 3.200  straatlantaarns uit en om 6 uur ’s ochtends worden ze opnieuw aangestoken.

Investeren om te besparen
De aanpassing van onze openbare verlichting kost ongeveer € 42.000. “Dankzij deze ingreep kunnen we jaarlijks ongeveer 288.340 kWh besparen wat wil zeggen dat we deze éénmalige investering in minder dan 1 jaar volledig terugverdiend hebben! Even belangrijk is ook dat we jaarlijks 66 ton minder CO² zullen uitstoten. Een mooie inspanning in het kader van het Burgemeestersconvenant.”

Voordelen
“De aanpassing van de openbare verlichting is een ingrijpende verandering, maar we zijn niet over één nacht ijs gegaan. De keuzes die we gemaakt hebben, zijn weloverwogen én met aandacht voor ieders comfort en veiligheid. Ze leveren onze gemeente een forse energiebesparing op: centen die we op termijn opnieuw kunnen investeren, bv. in andere energiebesparende maatregelen. Daarnaast doen we iets voor iedereen, en niet in het minst voor de komende generaties. Als groene, natuurrijke gemeente verkleinen we onze impact op het milieu gevoelig. We werken ook mee om lichtvervuiling tegen te gaan. We dragen dus allemaal ons steentje bij voor een betere en gezondere leefomgeving voor ons en voor onze kinderen,” sluit het persbericht af van het gemeentebestuur.

Meer info?

Contacteer de technische dienst, 03 470 10 81 of technische.dienst@ranst.be