Gemeente Ranst reageert op heisa Toer de Sol

Gemeente Ranst reageert op heisa Toer de Sol

RANST – Zondagavond besliste de organisatoren van de Toer de Sol hun evenement te annuleren. GVA kopte toen: “Gemeentebestuur wilde mobiele toog niet over Solsleutel”. En dit klopt ook. Het gemeentebestuur liet op hun website een reactie achter. In GVA staat een deel van de feiten, op regioranst.be publiceren we het hele verhaal.  Kort komt het erop neer dat er op dezelfde moment 2 events werden aangevraagd op dezelfde plek.

Er werd overeengekomen dat het optreden van de Solsleutel op zaterdag mag doorgaan en traditiegetrouw de Toer de Sol op zondag. Maar dan moest wel de start en aankomst én de tapwagen verplaatsen.

“Wij merken dat de afgelasting van de Toer de Sol heel wat commotie teweegbrengt in Ranst en dat er heel wat onduidelijkheden zijn over hoe de organisatoren tot deze beslissing zijn gekomen,” zegt men op de website van Ranst.

“Het gemeentebestuur begrijpt dit maar al te goed, ook wij betreuren ten zeerste dat de Toer de Sol dit jaar niet zal doorgaan. Het is een mooi initiatief, waar zeer veel vrijwilligers zich belangeloos voor inzetten en dat er onmiskenbaar voor gezorgd heeft dat de kleine kermis van Ranst nieuw leven werd ingeblazen. Mensen stimuleren om in de dorpskern elkaar te ontmoeten en samen dingen te doen, dat kunnen we alleen maar toejuichen en ondersteunen!
Met dit bericht willen wij graag verduidelijken welke de rol van de gemeente was in dit verhaal.”

Dubbele aanvraag voor zelfde plek en moment
“Eind 2017 kreeg het gemeentebestuur 2 aanvragen binnen, enerzijds van Café de Solsleutel met de vraag om op zondag 13 mei een optreden te mogen organiseren, anderzijds van de Toer de Sol voor de organisatie van de Toer op dezelfde dag. Vermits beide activiteiten niet konden gecombineerd worden, werden eind december alle betrokkenen door het gemeentebestuur samengeroepen om samen naar een oplossing te zoeken die voor iedereen aanvaardbaar was. Aan de organisatoren van de Toer werd gevraagd om een licht aangepast parcours te overwegen met toog in de Lievevrouwestraat. Een voorstel dat gedragen werd door de café’s van Ranst.”

Parcours aanpassen niet mogelijk door veiligheid
“In maart vroeg het gemeentebestuur bij de organisatoren van de Toer de Sol na of het aangepast parcours door hen aanvaard werd en toen werd duidelijk gemaakt dat het voor de organisatoren cruciaal was dat het oorspronkelijk gevraagde parcours werd toegestaan.”

Het schepencollege heeft toen beslist dat de Toer de Sol inderdaad het oorspronkelijke parcours mocht behouden, dat het optreden van de Solsleutel moest verschuiven naar zaterdag en dat de toog van de Toer de Sol eender waar langsheen het parcours mocht opgesteld worden behalve recht over de deur van café de Solsleutel. Dit om problemen op 13 mei te vermijden.

“Midden april ontvingen we als gemeente de vraag van de Toer de Sol om de toog toch recht over de deur van café de Solsleutel te mogen plaatsen. Het gemeentebestuur besloot dit slechts toe te staan als zowel de organisatoren van de Toer als de uitbaters van café de Sol overeenkwamen omtrent deze opstelling.”

Op 4 mei kreeg het gemeentebestuur dan het bericht van de organisatoren van de Toer de Sol dat de Toer dit jaar niet zal doorgaan. Als gemeente vinden wij het enorm jammer dat de 2 organisatoren niet tot een gezamenlijk voorstel kwamen. Het gemeentebestuur heeft verschillende mogelijkheden en ondersteuning aangereikt, maar geen enkele bleek, voor beide belangrijkste betrokken partijen, ideaal of haalbaar te zijn. Het gaat hier om leven en laten leven.”

“Wij hebben proberen te bemiddelen, maar desondanks alles is dat jammer genoeg niet gelukt.
Op een overleg dat gisterenavond doorging met de organisatoren van de Toer de Sol, werden hun prioriteiten verduidelijkt. Het gemeentebestuur engageerde zich om te blijven bemiddelen en zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de voorwaarden waaronder de Toer volgend jaar zal kunnen doorgaan.”

“Café de Solsleutel organiseert zaterdagavond een optreden en de Toer de Sol zorgt zondag als alternatief voor een gymkana (behendigheidsparcours voor fietsen) in de Lievevrouwestraat. Wij hopen dat jullie allen kunnen genieten van een mooi kermisweekend.”.