Gemeente Ranst sluit gemeentelijke zalen en evenementen

Gemeente Ranst sluit gemeentelijke zalen en evenementen

RANST – Er worden ook in Ranst drastische maatregelen getroffen om de kans op besmetting met het Corona virus te verkleinen.

“Het doel van deze maatregelen is niet zozeer om de epidemie te stoppen, maar wel om de verspreiding van deze besmettelijke ziekte zoveel mogelijk te beperken of te vertragen, waardoor de druk op de verschillende actoren in de gezondheidszorg wordt verlaagd. Voorkomen dat het gezondheidszorgsysteem kapseist doordat er teveel mensen tegelijkertijd hulp nodig hebben is de boodschap,” zegt het gemeentebestuur.

“Afstand houden is van kapitaal belang op dit moment. Het college van burgemeester en schepenen van Ranst heeft daarom beslist om, met onmiddellijke ingang, gemeentelijke gebouwen met zalen waar evenementen of bijeenkomsten plaatsvinden te sluiten tot en met 2 april 2020.”

“Het gaat hier over de zalen van het GC Den Boomgaard, de refters en de turnzalen van de Gemeentelijke Basisscholen voor naschoolse activiteiten, de sporthal, de vergaderzalen van de bibliotheek en de loods op domein Moervelden.  “

“Alle activiteiten of evenementen die in deze zalen zouden plaatsvinden, worden dan ook uitgesteld. De gemeente adviseert alle organisaties die evenementen organiseren op het grondgebied van Ranst om deze uit te stellen in het belang van de gezondheid van de Ranstse bevolking.”

Dit heeft niets te maken met bangmakerij of paniek maar wel met “voorkomen is beter dan genezen”.

Het college van burgemeester en schepenen van Ranst roept iedereen op om zijn gezond verstand te gebruiken gedurende deze periode en geen onnodige risico’s te nemen.