Gemeente stelt nieuwe bouwrichtlijnen 2020 voor

Gemeente stelt nieuwe bouwrichtlijnen 2020 voor

RANST – Er worden binnenkort op de gemeenteraad nieuwe bouwrichtlijnen voorgesteld. Als bewoner krijg je inspraak en mag je opmerkingen bezorgen.

“We merken een sterke vraag naar bijkomende woningen, niet alleen eengezinswoningen, maar ook grotere projecten, dikwijls met meergezinswoningen. Daarom stelde het bestuur nieuwe richtlijnen op die een nieuwe visie weergeven op hoe de ruimtelijke invulling, met aandacht voor behoud van open ruimte en kernverdichting, kwalitatief gerealiseerd moet worden,” zegt het gemeentebestuur.

“Het bestuur wil dat we klimaatvriendelijker gaan wonen. Dat wil zeggen: energiezuiniger, met minder verhardingen, met aandacht voor duurzame materialen, nieuwe woonvormen, verantwoorde mobiliteit en nog veel meer.”

Op de gemeenteraad van december 2019 zullen de nieuwe bouwrichtlijnen voor Ranst ter goedkeuring worden voorgelegd. Vanaf 1 januari 2020 kunnen ze dan toegepast worden. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op een aantal (kern)kwaliteiten waaraan elke (bouw)aanvraag voor een nieuwe woning of project zal worden getoetst.
De volledige tekst vind je op DEZE LINK.

Tot 24 november 2019 kan je via omgeving@ranst.be commentaar geven op deze richtlijnen. De opmerkingen worden aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd en (eventueel) meegenomen in de definitieve versie.