Gemeente weigert omgevingsvergunning voor woningcomplex Oelegem

Gemeente weigert omgevingsvergunning voor woningcomplex Oelegem

OELEGEM – Het college van burgemeester en schepenen van Ranst weigert de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woningcomplex aan de Achterstraat 78 in Oelegem.

“Omdat deze vraag toch wel enige bezorgdheid in de buurt heeft teweeggebracht en verschillende bewoners bezwaren of opmerkingen hadden geformuleerd naar aanleiding van het openbaar onderzoek, vinden wij het belangrijk om bijkomende info te geven over de weigering van dit dossier,” laat het gemeentebestuur weten.                                                                                       

“Je kan dit besluit vanaf zaterdag 30 januari 2021 raadplegen via ons omgevingsloket. Voor meer informatie kan je ook terecht bij de dienst omgeving.”

Omdat het over een zeer uitgebreid dossier gaat, vat het bestuur de hoofdredenen voor hun weigering samen:

  • De woondichtheid is veel te hoog en niet in overeenstemming met de woonbehoefte en ruimtelijke richtlijnen die door het bestuur worden gehanteerd.
  • Het project bevordert het gemeenschapsgevoel niet.
  • De connectie van de bewoners van Oelegem met het kanaal wordt beperkt.
  • De inplanting van de meergezinswoning zal het gevoel van natuur, rust en openheid wegnemen.
  • Teveel groene en open ruimte gaat verloren.
  • De mogelijke impact op de mobiliteit is te groot en onvoldoende in kaart gebracht.
  • Aan het dorpsgezicht en de aanwezigheid van de Stenen Molen is geen aandacht besteed.
  • De goede woonkwaliteit van nieuwe bewoners met de nabijheid van industrie en de mogelijke invloed op de rest van het dorp werd niet onderzocht.
  • Het door het bestuur gevraagde overleg met de omwonenden heeft niet plaatsgevonden en er is geen draagvlak voor een project met die omvang.