Gemeentebestuur verdedigt beslissing tot vergunning windturbines, 310 bezwaarschriften uit Ranst

Gemeentebestuur verdedigt beslissing tot vergunning windturbines, 310 bezwaarschriften uit Ranst

OELEGEM – Er is in Ranst een verdeeldheid over de drie windturbines aan het Albertkanaal ter hoogte van Water-Link. Er werden 708 bezwaren ingediend, maar deze kon het gemeentebestuur allemaal weerleggen.

“Op 3 september 2015 heeft het vorige gemeentebestuur (Open Vld en CD&V) een vergunning afgeleverd voor de bouw van de drie windturbines,” reageert N-VA Ranst.

Terug in de tijd bij vorig bestuur
“Bij de behandeling van het beroep blijkt dat de Deputatie niet bevoegd was om een beslissing te nemen over dit dossier. Het is uiteindelijk de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van Ruimte Vlaanderen die op 5 augustus 2016 een bouwvergunning aflevert aan Ecopower.”

“Tegen deze vergunning wordt beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwisting.De Raad voor Vergunningsbetwisting vernietigt in haar arrest van 17 april 2018 de vergunning omdat de milieu effecten toets op een ondeugdelijke wijze werd uitgevoerd. De bouwvergunning op zich wordt niet betwist. Ecopower krijgt de opdracht om een Milieu Effecten Rapport (project-MER) op te maken.”

“Onze opmaak van advies”
“Van 2 juni tot 1 juli liep er een openbaar onderzoek. In het totaal werden er 170 positieve bezwaarschriften ingediend en 708 negatieve bezwaarschriften waarvan er 310 afkomstig waren van inwoners van Ranst, 254 van inwoners van Schilde en 144 uit 37 andere Vlaamse gemeenten.”

“De negatieve bezwaren handelden over: goede ruimtelijke ordening, hinder door slagschaduw, hinder door geluid, visuele hinder, schade aan natuurwaarden en persoonlijke schade,” zegt het gemeentebestuur.

Adviezen ingewonnen bij veel instanties
“Er werden adviezen ingewonnen bij 13 instanties waarvan er 12 een gunstig of een voorwaardelijk gunstig advies hebben uitgebracht. Het gaat hier over adviezen van de Vlaamse Milieu Maatschappij, De Vlaamse Waterweg, Departement Landbouw en Visserij, Departement Omgeving, Brandweerzone Rand ed.”

“Na grondig onderzoek van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwisting, van alle beschikbare informatie, van alle adviezen, van alle bezwaarschriften van voor- en tegenstanders en van het ingediende project-MER heeft het college van burgemeester en schepenen een gunstig advies gegeven voor de bouw en exploitatie van 3 windturbines op de site van Water-link.”

“De negatieve bezwaren werden op basis van objectieve gegevens weerlegt. De aanvraag en het project-MER voldoet aan alle huidige Vlaamse normen en regelgeving. “

Dossier naar deputatie provincie
“In het advies van het college van burgemeester en schepenen staat wel dat wanneer de normen rond slagschaduw, veiligheid en geluidshinder in de toekomst strenger zouden worden, de turbines moeten aangepast worden om te voldoen aan deze nieuwe normen.”

“Het is nu aan de deputatie van de provincie Antwerpen om het hele dossier grondig te bekijken en om de uiteindelijke beslissing te nemen.”