Gemeentelijke adviesraad voor senioren zoekt inwoners

Gemeentelijke adviesraad voor senioren zoekt inwoners

RANST/OELEGEM – De gemeentelijke adviesraad voor senioren (GAS) bevordert de samenwerking in de bejaardenzorg, de integratie van personen van de derde leeftijd in de maatschappij en adviseert het bestuur over onderwerpen die de senioren aanbelangen.

Deze adviesraad bestaat uit de afgevaardigden van de verschillende seniorenverenigingen (2 per vereniging) en een aantal geïnteresseerde burgers uit de 4 deelgemeenten die niet zijn aangesloten bij een vereniging (1 per deelgemeente). Voor deze groep van niet-georganiseerde senioren zijn we momenteel op zoek naar (2) geïnteresseerde kandidaten: 1 vertegenwoordiger voor de deelgemeente Ranst en 1 voor Oelegem.

Interesse?
Ben je minstens 55 jaar oud, inwoner van de deelgemeente Ranst of Oelegem en oefen je geen politiek mandaat uit in Ranst? Stel je dan kandidaat om lid te worden van de gemeentelijke adviesraad voor senioren. De seniorenraad vergadert gemiddeld om de twee maanden, zo’n 4 à 5 keer per jaar.

Meer info
Bart Van Loo, 03 470 10 88 of via mail op communicatie@ranst.be
Kandidaturen moeten voor 8 februari 2016 binnen zijn.