Gemeenteraad van Ranst keurt eenparig de toetreding tot de Statiegeldalliantie goed

Gemeenteraad van Ranst keurt eenparig de toetreding tot de Statiegeldalliantie goed

RANST – Elke gemeente in Vlaanderen heeft af te rekenen met zwerfvuil. Dit leidde tot allerlei initiatieven zoals jaarlijkse gemeentelijke opruimacties. Maar ook meer en meer burgers nemen zelf het heft in handen en ruimen zelf het zwerfvuil op. Dit zwerfvuil bestaat voor een groot deel uit verpakkingen als blikjes, plastic flessen en brikjes.

“In Duitsland is er al jaren een regeling waarbij statiegeld wordt aangerekend voor blikjes en plastic flessen. Als we echt de oorzaak van al dat zwerfvuil willen aanpakken, dan is de invoering van statiegeld dé oplossing. Wanneer verpakkingen waarde krijgen, zullen ze niet meer achteloos worden weggegooid,” zegt gemeenteraadslid Kurt De Belder (Groen).

Verschillende Vlaamse gemeenten hebben zich verenigd in de Statiegeldalliantie. Zij willen samen druk uitoefenen op Vlaanderen om eindelijk een statiegeldregeling op te leggen. Lokale besturen zijn hiervoor niet bevoegd, maar wel al jaren vragende partij.

”Wij zijn het talmen van de bevoegde minister beu en vinden dat er nu snel een wettelijke regeling moet komen die de preventie van dit bijzonder irritant probleem bevordert,” sluit Luc Redig (Groen) aan.

Op maandag 22 januari legde Groen een voorstel op tafel waarbij de gemeente Ranst toetreedt tot de Statiegeldalliantie. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd.

“Ik ben bijzonder verheugd dat de voltallige gemeenteraad, over de partijgrenzen heen, ons voorstel heeft goedgekeurd en toetreedt tot de Statiegeldalliantie. Hopelijk volgen er nog meer besturen en zal de minister eindelijk de beslissing nemen waarop we al heel lang wachten: de invoering van statiegeld op verpakkingen. Groen hoopt dat het Vlaams Parlement niet langer zal toegeven aan de druk van de verpakkingslobby. Wat ons betreft mag de minister meteen ook overgaan tot het verbod op het gebruik van plastic zakjes: een andere belangrijke oorzaak van zwerfvuil,” besluit De Belder.