Geurhinder bij Pomuni

Geurhinder bij Pomuni

OELEGEM – De laatste weken is er een toename van het aantal klachten van geurhinder in Oelegem. “Met name de typische frituuroliegeur, afkomstig van het bedrijf Pomuni, wordt vaak gemeld,” dat laat gemeente Ranst weten in een bericht;

“Volgens het bedrijf moet de oorzaak van de hinder worden gezocht in de overschakeling naar een nieuwe filterinstallatie. Deze ingreep zou ervoor moeten zorgen dat geurhinder in de toekomst zo goed als volledig verdwijnt. In de huidige testfase, die enkele weken in beslag kan nemen, kan er soms een toename zijn van de hinder.”

Nieuw installatie moet situatie verbeteren
“De vergunning voor deze installatie werd, na gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van Ranst, door de provincie afgeleverd. Het bestuur hoopt dan ook dat deze investering het beoogde resultaat zal hebben. Goed nieuws dus voor de bewoners van Oelegem.”