Groen interpelleert over zwart punt en wil deze veilig maken

Groen interpelleert over zwart punt en wil deze veilig maken

RANST – Op de gemeenteraad van 18 september 2017 stelde de partij Groen voor om een knip te realiseren ter hoogte van het kruispunt Mollentstraat-N14-Nijlensesteenweg. Het gemeentebestuur ging niet in op onze vraag en het advies van de verkeerscommissie. En dit ondanks een advies van Wegen en Verkeer en de verkeerscommissie.

Groen interpelleert over zwart punt en wil deze veilig maken”Op de nieuwe, dynamische lijst met onveilige verkeerspunten in Vlaanderen staan 213 ‘zwarte punten’,” zegt gemeenteraadslid Kurt De Belder. “De lijst is opgemaakt op basis van de ongevallencijfers in de periode 2014-2016. Het kruispunt Mollentstraat-N14-Nijlensesteenweg is zo een ‘zwart punt’”.

“Oplossing is er nu al”
“In de dynamische lijst lazen we dat voor dit kruispunt een structurele oplossing gekend is. Groen stelde de vraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer of de knip van de Mollentstraat ter hoogte van de N14 nu al een oplossing biedt in de aanpak van dit ‘zwarte punt’.”

“We begrijpen de bezorgdheden over het kruispunt Mollentstraat, N14 en de Nijlensesteenweg in Ranst,” reageert Lieselotte Bailluy van agentschap Wegen en Verkeer.

“Het Agentschap Wegen en Verkeer zal op dit kruispunt twee ingrepen uitvoeren: enerzijds een knip in de Mollenstraat voor het autoverkeer, anderzijds zal er ook meer ruimte gezocht worden voor de aanleg van bredere, vrijliggende fietspaden met voldoende opstelruimte ter hoogte van het kruispunt, die conflictvrij zullen worden.”

“Knip komt er niet zonder akkoord van gemeente”
“De knip in de Mollenstraat, waarvan u terecht aangeeft dat deze nodig is, kunnen wij niet onmiddellijk uitvoeren zonder het akkoord van de gemeente Ranst. Tijdens het structureel overleg met de gemeente Ranst zullen wij dit onderwerp opnieuw aankaarten, zodat de knip eventueel toch sneller kan gebeuren, reageert het agentschap.

“Tijdens de derde fase van de heraanleg van de N14 zal de knip zeker gebeuren, tenzij we eerder akkoord kunnen verkrijgen van de gemeente Ranst. Ook de aanleg van brede en vrijliggende fietspaden zal tijdens deze fase gebeuren. De start van deze fase is momenteel voorzien voor juli.”

Alle informatie over deze werken kan u hier vinden: http://wegenenverkeer.be/werken/heraanleg-n14-zandhoven-en-ranst.

Groen Ranst komt nu weer met extra argumenten naar de gemeenteraad om het gemeentebestuur te overtuigen. “We weten dat dit een zwart punt is en dat AWV een structurele oplossing biedt om dit snel aan te passen,” besluit De Belder.”