Groen Ranst verduidelijkt 2 grote bouwprojecten in Broechem

Groen Ranst verduidelijkt 2 grote bouwprojecten in Broechem

BROECHEM – Heel wat inwoners stellen zich vragen bij twee grote bouwprojecten in de deelgemeente Broechem. Zo zal er een project zijn in de Lostraat/Voetweg en op de hoek van de Pater Domstraat/Streep.

Veel inwoners vragen zich wel af of dit geen gevaar is voor de gemeente en dat de open ruimten toch allemaal gaan verdwijnen met het huidige bestuur.

“Het gemeentebestuur begrijpt de bezorgdheden van de inwoners, maar het optimaal benutten van beschikbare ruimte in onze dorpskernen biedt voordelen,” zegt Groen Ranst op hun website.

“We willen het groene karakter van Ranst bewaren. Daarom moeten we zorgzaam omspringen met de bebouwbare oppervlakte en vooral onze dorpskernen kwaliteitsvol invullen. Mensen die bouwgrond bezitten hebben het recht om daarvoor een plan te ontwikkelen. De gemeente bewaakt de impact op de buurt en houdt rekening met de behoeften van de bevolking,” klinkt het bij het bestuur.

Fietsers en voetgangers baas
“Wonen in dorpskernen zorgt ervoor dat we onze dagelijkse inkopen te voet of met de fiets kunnen doen en dat onze kinderen met de fiets naar school kunnen. Bovendien is het openbaar vervoer sneller bereikbaar. Zo zorgen we voor minder automobiliteit,” zegt Groen. “We vragen dan ook aan de ontwikkelaar doorsteekjes voor fietsers en voetgangers.”

Daarnaast verduidelijkt Groen ook dat dichter bij elkaar wonen open ruimte bespaart, dat er meer sociale contacten zijn en het wonen betaalbaar blijft. “We willen ook in de wijken zorgen voor gemeenschappelijk groen en open ruimte in de bouwprojecten, hierdoor komen er ontmoetingsplekken waar iedereen kan en mag van genieten.”

Informatieavonden en nog geen beslissing
“De bouwprojecten moeten voor de aanvraag een informatieronde doen in de buurt en de opmerkingen van bezorgde buren meenemen in hun aanvraag.”

“Dit wil zeggen dat in deze fase nog niets beslist is, wat sommigen ook beweren. Dit is nieuw in Ranst en zorgt misschien voor verwarring. Dit bestuur wil de Ranstenaar raadplegen voor er wordt beslist,” zegt het bestuur. “Hierdoor treden we als gemeente op als regisseur en niet omgekeerd.”

Bekijk de hele info: