Groen reageert op felle kritiek Open VLD en CD&V/Wij Ranst

Groen reageert op felle kritiek Open VLD en CD&V/Wij Ranst

RANST – Gisteren plaatsten we de verslagen van de oppositiepartijen Open VLD Ranst en CD&V/Wij Ranst. Daarin laten beide partijen weten dat ze niet tevreden zijn met een karig bestuursakkoord dat er werd voorgesteld.

Groen Ranst reageert op dit bericht. “We stelden op de gemeenteraad onze krachtenlijnen voor de bestuursperiode 2019-2024 voor. Ons bestuursakkoord omvat 13 bladzijden met de krijtlijnen waar we echt werk van willen maken en dit per beleidsdomein.,” zegt Groen Ranst.

In 2013 een bestuursakkoord van 3 pagina’s
“De oppositiepartijen Open VLD en CD&V gaan wel heel fel te keer, want het bestuursakkoord is volgens hen niet voldoende uitgewerkt. Bijzonder vreemd, want zij stelden pas na een jaar hun bestuursakkoord voor, en dit pas na lang aandringen van Groen,” zegt de partij als reactie.

“De inhoud van hun Bestuursakkoord 2013-2018 telde amper 3 pagina’s, waar in enkel de verdeling van de schepenambten waren terug te vinden en enkele afspraken.”

“Vorige bestuur had pas in maart een bestuursakkoord”
Op de gemeenteraad van 21 januari 2013 was er door Groen ook gereageerd op het feit dat er op de gemeentelijke website nog geen akkoord was te vinden. De burgemeester zei in januari 2103 toen het volgende: “De schepenen zijn volop bezig met het bestuursakkoord te finaliseren maar een effectieve timing kan ik nog niet geven. Het zal er komen wanneer het volledig klaar is.”

Op de gemeenteraad van 18 maart 2013 stond het bestuursakkoord dan uiteindelijk na lang aandringen van Groen dan toch op de agenda. “We publiceerden toen al dat hun akkoord een lege doos was.”

“Het huidige gemeentebestuur zal de krachtlijnen van het bestuursakkoord tijdens de volgende maanden verder uitwerken en de schepenen zullen in september 2019 klaar zijn met beleidsnota’s die heel wat concrete acties zullen bevatten,” besluit Groen.