Groen wil investeren in fietspaden

Groen wil investeren in fietspaden

RANST – Steeds meer Belgen fietsen. De opkomst van de elektrische fiets zorgt er ook voor dat het woon-werkverkeer steeds duurzamer wordt. Investeringen in het fietspadennetwerk zijn een noodzaak, want veilige én comfortabele fietspaden zijn redenen waarom mensen voor de fiets kiezen.

Groen Ranst -momenteel oppositiepartij- heeft alvast een lijst opgesteld van alle gemeentelijke fietspaden die dringend aangepakt moeten worden.

“Ons gemeentebestuur heeft deze legislatuur geen enkele investering gedaan om de erbarmelijke fietspaden aan te pakken. Ook tijdens de vorige legislatuur -met dezelfde bestuursmeerderheid- gebeurde er amper wat,” vertelt Gemeenteraadslid Luc Redig.

3Dit staat in schril contrast met de verwezenlijkingen die gebeurden toen Groen tussen 2000 en 2006 deel uitmaakte van de meerderheid. 8 km fietspaden werden toen aangepakt om ze veilig én comfortabel te maken (Keerbaan, Broechemsesteenweg, Vaartstraat). We willen graag na 2018 klaar staan om opnieuw te investeren in de heraanleg van fietspaden. We hebben de ambitie om een echte fietsgemeente te worden waar kinderen op weg naar school, werknemers op weg naar hun werk én recreatieve fietsers verwend worden.”

3Ons investeringsplan bevat de gemeentelijke fietspaden langs verbindingswegen. We namen deze fietspaden allemaal onder de loep en stelden vast dat deze niet meer van deze tijd zijn. Ook het fietscomfort is bijzonder laag op onze Ranstse fietspaden.3

“Zo is er het fietspad langs de Oelegemsesteenweg, dat werd aangelegd in 1973. Fietsers kunnen alleen inhalen als ze de rijbaan betreden. Een erg gevaarlijke situatie, want het snelheidsregime is daar 70 km/uur. Een vrijliggend fietspad is daar absolute noodzaak. Dagelijks fietsen heel wat mensen langs de Herentalsebaan te Millegem. Dit tweerichtingsfietspad is veel te smal, de klinkers liggen oneffen en er zijn vele verzakkingen. Dit is ook zo in de Dorpstraat te Emblem. In Oelegem moeten fietsers op een deel van de Zandhovensesteenweg zelfs fietsen over weggezakte voetpadtegels. Deze situaties moeten dringend aangepakt worden en we zijn voorstander van een meerjarenplan voor fietspadenbeleid,” zegt Redig vastberaden.

“Bestuur neemt fietsbeleid niet ernstig”
Op de gemeenteraad van maandag 22 mei stelde Groen eens fietspadenplan voor aan het gemeentebestuur. Met dit fietspadenplan wil de partij het gemeentebestuur aan het werk zetten. “Helaas sprak het bestuur geen enkele ambitie uit op korte termijn en lange termijn. Onze vraag over hoeveel investeringen er gebeurden tijdens de voorbije 12 jaar bleef zelfs onbeantwoord. Het is onbegrijpelijk dat de schepen van verkeersveiligheid Tine Muyshondt (CD&V) de ogen sluit voor de erbarmelijke fietspaden door te stellen dat er ook goede fietspaden zijn te Ranst.”

“Het bestuur neemt de ambitie om tegen 2020 10% van de autokilometers te vervangen door fietskilometers niet ernstig. Men ondertekende het charter ‘Sterk Fietsbeleid’ en men sprak het voornemen uit om in de toekomst te investeren in comfortabele fietsinfrastructuur. Helaas merken we daar niets van. De schepen stelde dat men in het verleden de fietspaden aanlegde volgens de wetgeving van toen. Op deze manier sluit je de ogen voor de noden van nu en blijf je in het verleden steken. Het gemeentebestuur sluit de ogen voor het steeds toenemende fietsverkeer dat veilige en comfortabele fietspaden wenst.”

Groen Ranst wil de nodige investeringen doen
“Onze ambitie is groot. Net zoals in de periode 2000-2006 willen we bij bestuursdeelname de toestand recht trekken. Momenteel werkt de provincie Antwerpen ook aan een analyse van de gemeentelijke fietspaden. Deze analyse is niet vrijblijvend en zal door Groen ernstig genomen worden. Op het gebied van verkeersveiligheid buizen we alvast dit bestuur, want automobiliteit vormt nog steeds het uitgangspunt van het huidige gemeentebestuur. Dit moet anders en duurzame mobiliteit is alvast een speerpunt in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018.”

www.groenranst.be